Myter och fakta om EMU 

”Att införa euron i Sverige underlättar konkurrens och prisjäm- förelser. Då kan priserna i Sverige pressas nedåt vilket först och främst är av stor vikt för alla oss konsumenter.” 
Gunnar Lundh, EMU-minister (s) Sydsvenska Dagbladet 29 januari 2003

ETT VANLIGT ARGUMENT
(läs påstående) är att euron skulle leda till lägre priser för konsumenterna. Det är en myt.  

Samstämmiga rapporter från konsumentorganisationer  runt om i euroområdet visar att övergången till euron har lett  till betydande prisökningar på många områden. Handlarna  passade på att höja priserna och avrunda uppåt. 

EU-kommissionens undersökning visar att nio av tio tillfrågade konsumenter i euroområdet anser att det har blivit dyrare att leva sedan euron infördes. Konsumentorganisationerna i Grekland, Italien och Spanien har under det gångna året uppmanat till köpbojkott för att protestera mot prishöjningarna. 

Att det blivit dyrare i de länder som infört euron, är naturligtvis en missräkning för de svenska euroanhängarna. Men det är samtidigt ett övergående problem som skulle kunna motverkats med olika politiska åtgärder. 

Frågan är då om euron på lite längre sikt medför sänkta priser. Det finns anledning att tvivla. Samma argument torgfördes inför EU-medlemskapet. Inte minst skulle matpriserna sjunka kraftigt till följd av den ökade konkurrensen. Men har priserna blivit lägre? Nej, Sverige har – som euroanhängarna nu använder som argument för EMU – en prisnivån som ligger 20 procent högre än genomsnittet i EU. 

Nu ska priserna blir lägre om vi går med i EMU. Hur trovärdigt är det? Hittills har det varit precis tvärtom. Sverige har en lägre inflation än EMU-länderna i genomsnitt. 

OCH OM DET VORE så att de svenska konsumentpriserna skulle sjunka med en gemensam valuta med övriga EU-länder, då borde väl priserna inom det befintliga EMU-området vara lika? Så är det nu inte, och det vet alla som rest runt i Europa. Det är billigare att handla i Portugal och Spanien än vad det är i Tyskland och Frankrike. 

Varje människa som inte är en förblindad euromissionär vet att det inte är valutan som avgör prisnivån, utan mer skatter, sociala avgifter och löner. Priserna kan naturligtvis variera inom ett valutaområde. Så gör de i Sverige idag. Matpriserna är lägre i Umeå än i Stockholm. Priserna varierar också lokalt; i en och samma stadsdel i Stockholm kan man hitta exakt samma varor men till olika priser. 

Det är naturligtvis också fullt möjligt att jämföra priser med olika valutor. Det kräver några sekunders ansträngning och en miniräknare. 

GÖSTA TORSTENSSON 

KRITISKA EU-FAKTA Nr  79 Februari 2003

Tillbaka eller Startsidan