Nytt fördrag minskar Sveriges makt och inflytande i Bryssel
EU:S SENASTE
grundlagsändring, Nicefördraget, trädde i kraft 1 februari. Det innebär bland annat att Sverige förlorar platser i EU- parlamentet och får färre röster i EU:s ministerråd, när unionen utvidgas med tio nya medlemsländer 1 maj nästa år.

Antalet ledamöter i EU-parlamentet utökas från dagens 526 till 732. Sverige får 19 mot idag 22 platser. 

När näst EU-kommissionen  tillträder den 1 november 2004  kommer de fem stora EU-länderna  att förlora en av sina två kommissionärer,  så att varje medlemsland  då har var sin kommissionär. I gengäld får de stora medlemsländerna större röststyrka i det lagstiftande ministerrådet. 

MEN DEN VIKTIGASTE förändringen med Nicefördraget är att 27 områden där EU tidigare fattade beslut med enhällighet övergår till kvalificerad majoritet. Då kan inte ett land blockera ett beslut genom att vetorätten försvunnit i dessa frågor. För att nå kvalificerad majoritet krävs minst hälften av medlemsländerna, 62 procent av det totala antalet röster samt, om någon medlemsstat begär det, 62 procent av EU:s samlade befolkning. 

Med Nicefördraget får EU-kommissionens ordförande också ökad makt. Han fördelar arbetsuppgifterna mellan de 24 andra kommissionärerna och kan också sparka enskilda kommissionärer, vilket inte varit möjligt tidigare. 

MEN NICEFÖRDRAGET väntas få en kort levnadstid, då en ny författningskonferens inom EU startar senast 2004. 

”Den politiska viljan saknades i Nice för att gå så långt som skulle behövas för att få EU att fungera effektivt med 25 medlemsländer. Men EU:s pågående framtidskonvent kommer att föreslå nödvändiga förändringar, som nästa års regeringskonferens förhoppningsvis antar”, säger Michel Barnier, som förhandlade Nicefördraget för EU-kommissionen och nu sitter i EU:s framtidskonvent. 

GÖSTA TORSTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  79 Februari 2003

Tillbaka eller Startsidan