Chirac läxade upp kandidatländerna

EU:S KANDIDATLÄNDER fick inte vara med på EU:s Iraktoppmöte den 17 februari. EU:s ordförandeland Grekland tvingades meddela kandidatländernas regeringschefer att de inte var välkomna till Bryssel, trots att de tidigare samma dag fått en inbjudan att delta. 

Frankrike, Tyskland och Belgien ansåg att det var den brittiske premiärministern Tony  Blair som hade framtvingat inbjudan till kandidatländerna för att få bättre stöd för sin USAvänliga linje vid toppmötet. 

De 13 kandidatländerna slöt dagen efter toppmötet upp bakom EU:s Irakdeklaration vid ett möte i Bryssel. Mötet överskuggades dock av Jacques Chiracs försök att lägga munkavle på kandidatländerna. 

DET DEN FRANSKE presidenten hade retat upp sig på var att hela raden av blivande EU-medlemmar och ytterligare några länder gett sitt helhjärtade stöd till USA i konflikten kring Irak. Först valde tre av dem att signera samma proamerikanska brev som fem EU-stater undertecknade i slutet av januari, sedan skrev alla övriga kandidatländer under ett likalydande brev några dagar senare. 

Jacques Chirac menade att kandidatländerna borde ha hållit tyst och inte ställt sig bakom USA:s politik. Han sade att kandidatländerna hade uppträtt ”barnsligt och oansvarigt”, ”varit ouppfostrade” och att de hade ”missat tillfället att hålla tyst”. 

Chirac sade vidare att kandidatländerna borde tänka på att de ännu inte blivit accepterade som nya medlemmar eftersom EU-ländernas parlament ännu inte hade godkänt deras medlemskap. Det räcker med att bara ett parlament säger nej för att stoppa hela utvidgningsprocessen, påpekade Chirac. 

MEN CHIRAC FICK mothugg från flera av kandidatländerna. Den polske utrikesministern Wlodzimierz Cimoszewicz sade att Polen inte kommer att vika från USA:s sida. Den tjeckiske premiärministern Vladimir Spidla sade att Tjeckien självt bestämmer sina ställningstaganden. 

Den brittiske premiärministern Tony Blair tog i ett uttalande från London kandidatländerna i försvar och deklarerade att de måste få uttrycka sin åsikt. 

Kandidatländerna får inte bli tystade. De har lika stor rätt att yttra sig som Storbritannien och Frankrike eller vilket annat land som helst i EU, sade Blair. 

GÖSTA TORSTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  8 0 April 2003

Tillbaka eller Startsidan