USA buggade EU:s högkvarter?

EU:S HÖGKVARTER I Bryssel, ministerrådets byggnad Justus Lipsius, har under flera år utsatts för buggning, dvs. telefonavlyssning. Upptäckten gjordes vid en rutinkontroll i slutet av februari, men har hållits hemlig. Utrustningen var installerad på ett sätt som sannolikt bara kan ha gjorts i samband med att den jättelika fastigheten byggdes i början av 90-talet. Det skulle betyda att avlyssningen pågått under lång tid. 

Ministerrådets personal upptäckte först avlyssningsapparatur i byggnadens telefonväxel. Därefter hittades även installationer i telefonledningarna hos en rad EU-länders delegationsrum. Dessa linjer används för känsliga telefon- och datakontakter med hemländerna och konsultationer med regeringarna inför förhandlingarna med andra länder. 

Avlyssningen riktades mot flera länder. Bland dem finns Tyskland och Frankrike. Sverige till- hör däremot inte de drabbade. 

Enligt den franska tidningen Le Figaro, som först avslöjade buggningen, skulle den nu pågående utredningen ha visat att det är USA som ligger bakom avlyssningen. Talesmän för ministerrådet och den belgiska polisen dementerar den uppgiften. 

Avlyssningsapparaturen är dock så pass avancerad att bara ett begränsat antal länder antas kunna ligga bakom. 

EVA-BRITT SVENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  8 0 April 2003

Tillbaka eller Startsidan