Flexibilitet ska stärka EU:s ekonomi 

BORT MED ONÖDIGA regleringar och fram för flexibilitet för både arbetskraft, företag och kapital. Det är vägen till framgång för EU-länderna och för EMU, enligt Storbritanniens finansminister, socialdemokraten Gordon Brown, som ser USA som förebild.

Europa måste lära av USA om man ska nå full sysselsättning, enligt Gordon Brown. USA:s erfarenhet som en stor monetär union visar hur viktigt det är med flexibilitet.

De länder som infört euron kan inte längre ändra sina egna räntor eller växelkurser. Det innebär att flexibilitet blir ännu viktigare.

För att öka produktiviteten och minska arbetslösheten måste människor få hjälp att omskola sig, att byta arbete och att flytta. 

I dag är den geografiska rörligheten mycket mindre i Europa än i USA. Långtidsarbetslösheten är endast 6 procent i USA medan 27 procent av de arbetslösa i Storbritannien och 66 procent i Italien varit utan jobb i mer än ett år. 

FLEXIBLA ARBETSTIDER ska uppmuntras, enligt Gordon Brown. Han är motståndare till att vad han kallar oflexibla hinder införs i exempelvis det europeiska arbetstidsdirektivet, i stället ska onödiga regler och restriktioner bort. 

EVA-BRITT SVENSSON 


KRITISKA EU-FAKTA Nr  8 0 April 2003

Tillbaka eller Startsidan