Rösta Nej till EMU – säger Stig Malm 

EMU ÄR ETT PROJEKT som ger hög arbetslöshet och lagstadgad nyliberalism. Det menar förre LO-ordföranden Stig Malm.

Det finns idag 350.000- 400.000 arbetslösa i Sverige. Det är en katastrof. Arbetslösheten måste ner, säger Stig Malm.

I dag anges arbetslösheten i procent. Syftet med procenträkningen är att arbetslösheten ska vara jämförbar med inflationen, men folk av kött och blod kan inte räknas i procent. 

Stig Malm förklarar att han röstade ja till EU i förra folkomröstningen bara av det enda skälet att han tog på stort allvar Lars Ramqvists och andra storföretagsledares hot om att flytta ut verksamheter och produktion från Sverige vid ett nej. Men idag är han en kraftfull motståndare både till EU och EMU. 

Stig Malm framhåller att EU följer den nyliberale ekonomen Milton Friedmans idéer. Dessa innebär främst ingen eller liten inflation, balans i de offentliga finanserna för att kunna skära i den offentliga sektorn samt att sätta fackföreningsrörelsen på plats. Därtill säger Friedman ingenting om arbetslösheten. Den är en restpost. 

Och denna EMU-politik har redan tillämpats. I England fick fackföreningsrörelsen ta stryk och de stora utförsäljningarna sattes igång. I Pinochets Chile har det nyliberala experimentet tillämpats brutalt. Där gick det inte heller. Nu driver EU och EMU dessa idéer.

I DAG I SVERIGE säger etablissemanget att vi måste bekämpa inflationen, sätta budget- och utgiftstak samtidigt som vi utan diskussion accepterar en arbetslöshet på 4-5 procent. 

På Stig Malms tid som LO-ordförande  hade en arbetslöshet på 1-2 procent betraktats som en oerhört hög siffra. Vem tror att Sverige skall kunna sänka dagens arbetslöshetssiffror när EMU-länderna uppvisar en arbetslöshet på 9 –12 procent eller mer? 

Stig Malm framhåller att med EMU flyttas bestämmanderätten över ränta och valuta till ett antal för politiker opåverkbara och oavsättliga bankdirektörer i centralbanken i Frankfurt, som slaviskt tillämpar Friedmans MED 

EMU HOTAS den nationella skatte- och socialpolitiken. Sådana diskussioner förs redan nu i EU-kommissionen och EU-konventet påpekar Malm. 

Att standardisera ekonomierna i EU:s alla länder kommer att drabba arbetarna med hög arbetslöshet, eftersom det bara är med variation i arbetslösheten som länderna kan reglera ekonomin. Med EMU ska Europa gå i takt ekonomiskt, men dessa länder har aldrig gått i takt. 

EMU kommer att tvinga fram en arbetsmarknad där arbetarna lättare kan göras arbetslösa och bli mer rörliga i kapitalets intresse. Många av de arbetsmarknadslagar som svenska arbetare kämpat sig till under många år kommer att avvecklas. 

Medlemskap i EMU, säger Stig Malm, innebär stor arbetslöshet och är en katastrof för arbetarna. Rösta Nej till EMU!

 JAN-ERIK GUSTAFSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  8 0 April 2003

Tillbaka eller Startsidan