EU ska fortsätta expandera i Europa - 
men det finns en gräns
 

Den 1 maj år 2004 utökas EU med tio nya medlemsstater: Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien, Malta och Cypern. (Med Bulgarien och Rumänien fortsätter EU att förhandla, de ska kunna bli medlemmar 2007 är det tänkt.) Inför att anslutningsför- handlingarna nu håller på att avslutas har Wim Kok, tidigare premiär- minister i Holland, utarbetat en rapport på EU-kommissionens uppdrag. Kok konstaterade att "utvidgningen är en dröm som håller på att gå i uppfyllelse" men påpekade samtidigt att det krävs ett tydligt program för att hantera förändringar i ett utvidgat EU och rekommenderade en åtgärdslista i som bland annat innehöll följande punkter:

  • Öka majoritetsomröstningar. Idag kan en enda stat blockera en fråga i EU på många områden.

  • Öka säkerheten. Det betyder att polissamarbetet ska fördjupas inom unionen och att kontrollerna vid EU:s yttre gränser ska skärpas.

  • Tala med en röst i utrikespolitiken. Den mest aktuella frågan som splittrat och plågat EU under Irakkrisen.

Wim Kok trodde, självfallet, att utvidgningen blir en framgång om de från nästa år 25 medlemsländerna håller sig till hans recept. Och enligt holländaren kan EU alltså snart börja rikta in sig på ett medlemstal över 30. Enligt tidigare planer kommer Bulgarien och Rumänien att ansluta sig som fullvärdiga medlemmar år 2007, kanske också Turkiet. EU:s Köpenhamnstoppmöte slog fast att Turkiet kan bli EU-medlem. Förhandlingsstart 2005, om granskningen i slutet av 2004 utfaller väl.

Det ger ett EU med 27 eller 28 medlemmar. Nästa steg är att utvidga unionen på sydvästra Balkan med fem stater: Kroatien, Makedonien, Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina och Albanien.

Med ytterligare fem länder från Balkan ökar antalet till 33. Kroatien har tidigare i år lämnat in en formell medlemskapsansökan och Makedonien väntas göra detsamma i höst.

Frågan är då hur stort kan EU bli. Romano Prodi, EU-kommissionens ordförande har tidigare uttalat att det är dags att sätta gränser för EU geografiska expansion. EU kan aldrig släppa in Ryssland, menar han. Inte heller Ukraina eller Moldavien som har uttalat förhoppningar om att någon gång bli medlemmar. Norge, Island och Schweiz är alltid välkomna. Det är också de tolv länder, de flesta östeuropeiska, som nu är på väg in i EU. Även Turkiet har utlovats en möjlighet.

Därefter tycker Prodi, precis som Wim Kok, att det är dags för EU att ta sig an länderna på Balkan. Sedan sätter han stopp.

En definitiv östgräns för utvidgningen av EU är på väg att etableras. Även om EU genom utvidgning blir betydligt större inom de närmaste åren, kommer EU inte att omfatta hela det geografiska Europa. Det finns några länder som valt att stå utanför, t.ex. Island, Norge och Schweiz, och andra som av andra orsaker inte är tänkbara som medlemmar, t.ex. Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Maktförhållandena inom unionen skulle rubbas alltför mycket.

En expansion av EU österut riskerar att skapa nya barriärer och att orsaka spänningar.

GÖSTA TORSTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  81 Maj 2003

Tillbaka eller Startsidan