Upprörande fördelning av kampanjpengar 
I slutet av mars beslutades om fördelningen av statliga medel inom nätverket "Nej till EMU". En beredningsgrupp skulle komma med förslag till styrelsen. Det hela slutade med att vi inte kunde komma överens om hur de 21 miljonerna skulle fördelas. Resultatet blev:

 • Miljöpartiet 3 miljoner

 • Vänsterpartiet 3 miljoner

 • Grön Ungdom 0,7 miljoner

 • Ung Vänster 0,9 miljoner

 • Verdandi 1 miljon

 • Småbrukarna 0,55 miljoner

 • Centernej 0,30 miljoner

 • Ulf Ekberg 2,5 miljoner

 • Fackliga EU-kritiker 4,85 miljoner

 • Nej till EU 1,8 miljoner

 • Unga mot EU 0,3 miljoner

Nej till EU och Unga mot EU reserverade sig mot beslutet. Vänsterpartiet lade ned sin röst. Övriga organisationer röstade för. Dessutom beslöt styrelsen att Nej till EU förutsätts lämna över vår nya hemsida www.nejtillemu.se till nätverket annars får vi inga pengar alls.

Folkrörelsen Nej till EU hade begärt 5,4 miljoner varav cirka hälften skulle gå till lokalavdelningarna. Vi hade styrelsemöte i slutet av mars och diskuterade situationen. Vi håller fast vid vår kampanjplan, men den måste bantas. Vi beslöt även att överklaga beslutet.

Som ni förstår är vi mycket upprörda över fördelningen av de statliga kampanjpengarna. Men vi får inte tappa geisten på grund av detta. Vår styrka är vår organisation och våra medlemmar. Medlemsantalet ökar och många nätverk byggs upp ute i landet med Nej till EU som initiativtagare.

På riksplanet håller vi på att ta fram nya material:

 • Flygblad som kan beställas eller kopieras från vår hemsida.

 • Utställning med 16 A3-affischer med bilder av Lehån och texter av Gösta Torstensson.

 • 14 bilder mot EMU. En A5-broschyr på 20 sidor som innehåller samma bilder och texter som utställningen.

 • Video där kända personer uttalar sig om EMU.

 • Kritiska EU-fakta kommer nu som månadstidning.

 • Nyheter om EMU kommer ut var 14:e dag. Distribueras elektroniskt eller per post.

 • 12 skäl att tacka nej till EMU kommer att tryckas om.

 • 48 frågor och svar om EMU är under produktion.

Suget efter material är mycket stort. Det ringer också personer från skolor, företag, bibliotek, media med flera och vill ha tag i personer som kan debattera EMU. Kom med förslag.

Teatergruppen Kesselofski & Fiskes vill gärna komma ut och spela sin EMU-show "Farliga förbindelser 2". Kontakta kansliet om ni är intresserade.

Nu ger vi järnet!

INGELA MÅRTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  81 Maj 2003

Tillbaka eller Startsidan