Framtidskonventet vill genomföra överstatlig utrikes- och försvarspolitik 
– EU kommer att få en oberoende, gemensam utrikespolitik. Det säger EU-konventets ordförande Giscard d’Estaing och jämför med valutaunionen EMU.

Vid ett besök i Stockholm förra veckan/den 9 april förklarade Giscard d’Estaing att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik måste förstärkas i unionens blivande konstitution.

Irakkriget har blottat stor splittring mellan EU:s medlemsstater. Men Giscard d’Estaing har nyligen lanserat idén om en "europeisk självständighetsförklaring" i Irakkrigets spår och som ett svar på amerikanernas "reaktioner och uppträdanden" skapat sprickor inom Europeiska unionen, där en rad medlemsländer och kandidatländer anförda av Storbritannien följt USA:s linje.

– Idén är att prioritera det som enar oss i förhållande till allt annat, förklarar han.

Splittringen inom EU inför Irakkriget visar, enligt Giscard d’Estaing, att det krävs starkare och bindande regler för att nå "den nödvändiga solidariteten" i utrikespolitiken.

– Vad ska man då göra, frågade d’Estaing och svarade genom att skissa på hur EU:s utrikespolitik ska utvecklas i två etapper.

Den första är relativt okontroversiell:

– Bättre samordning.

Den andra kommer förmodligen att bli den stora frågan efter EMU.

– I framtiden kommer EU att ha en oberoende och gemensam utrikespolitik, förklarade d’Estaing.

Han anade måhända att hans långtgående förslag, som också omfattar en gemensam försvarsdimension, kunde vara alltför långtgående för ett land som Sverige. Därför skyndade han sig att tillägga:

– Men precis som i EMU ska det finnas en "opt out", det vill säga en möjlighet att slippa delta

Göran Persson ser Giscard d’Estaings tvåstegsplan för en gemensam, självständig utrikespolitik som "mycket hanterligt". Men om den överstatliga utrikespolitiken även kommer att omfatta försvarspolitiken så stannar Sverige utanför. I övrigt vill Göran Persson inte förutspå Sveriges position.

– Det beror på utformningen. Vi har länge efterlyst en mer samordnad utrikespolitik.

EU:s framtidskonvent har till uppgift att arbeta fram ett förberedande förslag till nytt "konstitutionellt fördrag" till EU. Konventets förslag ska presenteras i slutet av juni. Därefter ska EU-ländernas regeringar ta över frågan och förhandla fram ett nytt grundfördrag. Den förhandlingens sker i form av en så kallad regeringskonferens, som väntas vara klar nästa år eller rent av redan i december i år.

Giscard d’Estaing förhoppning är att kunna presentera ett färdigt förslag i slutet av juni.

– Det kräver uppoffringar på många håll. För att nå en konstitution för det nya stora Europa måste man lägga undan rivaliteten mellan länder och institutioner, sade han under ett tal i riksdagshuset.

GÖSTA TORSTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  81 Maj 2003

Tillbaka eller Startsidan