Goran for president? 
Hur ska EU utvecklas? Ska det bli ett Europas Förenta Stater? Den frågan är högst aktuell och förbereds av det så kallade EU-konventet. I sommar beräknas konventets slutliga förslag till EU-konstitution komma. Därefter ska en regeringskonferens förhandla om förslaget. 

Det är således mycket stora frågor det gäller. Det handlar om att eventuellt bygga upp ett Europas Förenta Stater. Konventets presidium har till och med föreslagit att EU ska byta namn till just Europas Förenta Stater. Dessutom föreslås att den nya ”staten” ska ledas av två presidenter. Som EU-medlem kommer naturligtvis Sverige att påverkas i grunden av en sådan tilltänkt förändring.

Trots detta har Göran Persson redan bestämt att svenska folket inte ska få rösta om förslaget. Konventets ordförande Giscard d’Estaing var nyligen i Stockholm för att diskutera EU:s framtidsfrågor med svenska politiker – bland andra Göran Persson. Det var då han meddelade att det svenska folket inte ska få rösta om förslaget till ny grundlag.

Statsministerns sätt att debattera EU-frågorna är minst sagt märklig för att inte säga övertaktisk. Först sa han att medlemskap i valutaunionen är en större fråga än EU-medlemskap. Något år senare säger han i en intervju i Financial Times att Sverige förr eller senare måste gå med. Efter ytterligare en tid har Persson bestämt att nu kvalificerar sig Sverige för att fullt ut delta i EMU – även denna gång meddelas detta först i Financial Times.

Inför riksdagsvalet förra året bestämde Persson att EMU-frågan inte fick debatteras och så blev det. Inte heller sades något om den kommande diskussionen om EU:s framtid i valet trots att riksdagen ska besluta i den frågan under mandatperioden.

Göran Persson vill inte att medborgarna ska lägga sig i politikernas beslut om makten i Europa. Han är uppenbarligen rädd för att han inte har medborgarna med sig och det har han i så fall rätt i. EU lider av demokratiskt underskott och spär Persson på. 

Makthavarna försöker smyga in förändringar. Det är en form av de små stegens tyranni. Men 2004 då ska EU ta ett stort steg och då får de svenska medborgarna inte vara med och bestämma. Det kommer att anordnas folkomröstningar i flera EU-länder men inte i Sverige! 

Det ska bli intressant att se hur Göran Persson ska hantera konventets förslag, som kommer mitt under den svenska folkomröstningen. Det ger nej-sidan en extra chans att sätta in valutaunionen i sitt rätta sammanhang.

Att EU har stormaktsambitioner kan väl  knappast förnekas av någon. Men de som går i spetsen vill inte tala om en ny superstat, eftersom de vet att många människor reagerar negativt på det ordet. Alltså säger man att EU ska bli effektivare och enklare att förstå för den enskilde medborgaren.

Kriget i Irak har också använts av EU-anhängarna som argument för att det behövs en motvikt – man säger inte ny supermakt – för att matcha USA. Men det knakar i fogarna i EU-bygget. Kriget har visat på den splittring som finns mellan de stora länderna i EU. 

Ett av EU:s största problem är bristen på förankring hos medborgarna. Konstruktionen med ett konvent var bland annat ett försök att ge människorna möjlighet att påverka förslaget och kunna delta i diskussionen.

Den svenska regeringen har uppenbarligen en annan syn på saken. Om Sverige ska ha någon uppfattning så ska Göran Persson stå för den. Han har redan uttalat sig positivt för förslaget om president. Tänker Persson kandidera månne?


KRITISKA EU-FAKTA Nr  81 Maj 2003

Tillbaka eller Startsidan