EU-utskott vill ha kollektivt försvar 
EU ska stärka sin militära roll, enligt ett förslag från EU-parlamentet. En europeisk försvarsidentitet ska byggas upp, och de länder som vill öka sitt militära samarbete ska få göra det utan att hindras av andra. EU bör även införa en Natomodell med kollektivt försvar.

Det är en majoritet i EU-parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik som antagit ett förslag till resolution om att utveckla unionens försvarspolitik.

Frågan är dock kontroversiell. Vid omröstningen i utskottet röstade en tredjedel av ledamöterna mot förslaget.

Även om rapporten inte antas av parlamentet i dess helhet så visar den ändå att frågan om gemensamt försvar hamnar längre och längre upp på dagordningen.

Det handlar nu enligt parlamentsutskottet, om att skapa en europeisk försvarsidentitet och se till att det faktiskt finns kapacitet och beslutsformer som för verksamheten framåt.

De konkreta förslagen i rapporten innebär bland annat att EU-länderna ska få använda så kallat närmare samarbete inom försvarspolitiken.

Det innebär att de länder som vill kan ingå i ett samarbete om försvarsfrågor utan att hindras av de länder som av olika skäl inte vill delta.

Det är också ett förslag som den belgiska regeringen fört fram och som ska diskuteras av Belgien, Frankrike och Tyskland. Den belgiske utrikesministern Louis Michel förklarade i samband med EU:s vårtoppmöte i Bryssel att närmare integrering är Europas enda möjlighet att bli taget på allvar av USA.

EU-parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik vill även lägga till ett särskilt protokoll till EU-fördraget om kollektivt försvar för de medlemsstater som önskar delta i ett försvarssamarbete.

Ett sådant protokoll skulle motsvara artikel 5 i Natostadgan – länderna är skyldiga att ställa upp och försvara varandra i händelse av en väpnad konflikt.

EVA-BRITT SVENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  81 Maj 2003

Tillbaka eller Startsidan