ECB kräver privatisering av vård
Den europeiska centralbanken, ECB, fastslår i sin senaste månadsrapport att de europeiska ländernas åldrande befolkning kommer att göra kostnaderna för statspensioner och skattefinansierad vård och omsorg oöverstigliga i framtiden.

ECB fruktar att de stora utgifterna för vård och omsorg kommer att skapa en stark inflation för euron. Dessutom måste i så fall skatteintäkterna ökas drastiskt och det blir snart politiskt oacceptabelt, skriver ECB.

Centralbanken påbjuder nu EMU-länderna snabba och omfattande reformer som gör att patienterna själva ska betala en större del av behandlingen.

ECB understryker att regeringarna måste skapa en hållbar finansiell situation genom att begränsa den offentliga sektorn och istället öka den privata finansieringen för vård, omsorg och pensioner. Samtidigt måste politiska reformer reducera ländernas skuldnivåer. Det innebär ytterligare åtstramningar.

De löften som utgivits om att EMU skulle ge kommunalarna högre löner saknar alltså all grund. ECB godtar inte att skatteintäkterna ökas och det är uteslutande skatteintäkter som betalar kommunalarnas löner, säger Sören Wibe, ordförande för Socialdemokrater mot EMU. 

ECB driver en politik för att minska skatteutgifterna för vård, omsorg och pensioner och istället lägga över ansvaret på privata, vinstdrivande företag. 

Med ett medlemskap i EMU finns det stora risker för att Sverige drivs in i den våg av privatiseringar som ECB kräver, med ökande utgifter för gamla och sjuka. En allt större del av pensionerna måste också finansieras av oss själva.

JAN-ERIK GUSTAFSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  82 Juni 2003

Tillbaka eller Startsidan