Sverige manas strama åt budgeten

EU-kommissionen rekommenderar regeringen en striktare användning av budgetmarginalen i statens finanser.

För att säkra en "framgångsrik tillämpning" av budgettaken så "skulle Sverige tjäna på en striktare tillämpning av den så kallade budgetmarginalen", skriver kommissionen i en färsk rapport om de offentliga finanserna i EU. (Svenska Dagbladet 22 maj 2003)

Marginalen är skillnaden mellan det tak som riksdagen satt för statens utgifter och bedömningen av hur stora utgifterna kommer att bli.

I rapporten står att ökade kostnader för arbetslöshet och sjukskrivningar tyder på att taken för i år kommer att överskridas, så som budgeten såg ut i höstas.

EU-kommissionen konstaterar dock att regeringen i den ekonomiska vårpropositionen skjutit upp höjningar i sjuk- och föräldraförsäkringen, vilket ökar chansen för att taket respekteras i en tid då det för första gången utsätts för en ordentlig test.

Bara sex av EU:s nuvarande 15 medlemsstater har lyckats nå upp till det uppsatta målet att ha den offentliga budgeten "i eller nära balans". Sverige är ett av dem.

För de tolv euroländerna bedöms det genomsnittliga budgetunderskottet bli 2,5 procent av BNP under 2003. Tyskland och Frankrike har överskridit underskottsgränsen på tre procent.

EVA-BRITT SVENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  83 Juli 2003

Tillbaka eller Startsidan