Nyheter i förslaget till EU-konstitution

Utöver den institutionella förändringarna (som beskrivs i artikeln "EU tar nya steg mot ett Europas Förenta Stater) innehåller framtidskonventets förslag till ett nytt konstitutionellt fördrag en rad andra förändringar.

Utrikespolitik och försvar

 • Vetorätten behålls, men EU-ledarna kan ge ”utrikesministern” mandat att lägga fram förslag som inte behöver beslutas med enhällighet.

 • De EU-länder som vill ska kunna inleda försvarssamarbete inom ramen för EU.

 • En europeiska försvarsmaterielbyrå inrättas.

 • EU-länder måste hjälpa en medlemsstat som utsatts för terroristattack med både civila och militära resurser.

Asyl och brott

 • EU-ländernas vetorätt avskaffas. EU-parlamentet får medbeslutanderätt.

 • EU-ländernas vetorätt avskaffas för förslag som ska stoppa internationell brottslighet. Medbeslutanderätt för EU-parlamentet.

 • En europeisk åklagare ska kunna inrättas.

Ekonomi

 • Euroländerna får större rätt att ta beslut som rör euroområdet utan inblandning från andra EU-länder.

 • Euroländernas finansministrar ska kunna utse en ”mr Euro” för att representera euron internationellt.

 • EU-kommissionen får rätt att varna länder som riskerar att bryta mot EU:s krav på budgetdisciplin.

Övrigt

 • Medlemsstater ges möjlighet att lämna EU. Begäran om utträde ska godkännas av EU-ländernas ledare. Annars sker det automatiskt efter två år.

 • En tredjedel av de nationella parlamenten ska kunna tvinga EU-kommissionen att dra tillbaka förslag som är onödigt överstatliga.

 • EU:s stadga om medborgerliga rättigheter skrivs in i konstitutionen.

 • Minst en miljon invånare i ett ”väsentligt” antal medlemsstater ska kunna ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag.

Tillbaka eller Startsidan