Frankrike straffas för underskott

Frankrike är nu formellt föremål för EU:s straffprocedur för bristande "budgetdisciplin".

Vid EU:s finansministermöte i Luxemburg 3 juni fick den franske finansministern Francis Mer ta emot en kollektiv uppmaning att skyndsamt vidta åtgärder för att landets budgetunderskott redan nästa år ska minska till under straffgränsen 3 procent av BNP.

Enligt den så kallade stabilitetspakten, som reglerar finanspolitiken inom euroländerna, är det inte tillåtet att ha budgetunderskott över 3 procent av BNP. Länderna ska dessutom över tiden uppvisa balans eller överskott i sina offentliga finanser.

Frankrike redovisade förra året ett underskott på 3,1 procent. Enligt EU-kommissionens bedömning finns det en risk att underskottet i år ökar till 3,7 procent, om regeringen inte gör någonting.

– Vi kräver hårdare tag i den franska budgetsaneringen och förväntar oss att regeringen senast i början av oktober redogör för vad man tänker göra, sade kommissionären Pedro Solbes.

Frankrike är inte det enda euroland som brutit mot den kollektiva "budgetdisciplinen". Tidigare har Portugal och Tyskland också passerat 3-procentsgränsen och erhållit liknande tillrättavisningar från Bryssel.

Om ett euroland inte bryr sig om rekommendationerna kan det i slutändan bli fråga om böter, som får uppgå till 0,5 procent av BNP.

GÖSTA TORSTENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  83 Juli 2003

Tillbaka eller Startsidan