Sveriges handel med EU minskar i betydelse

EU-regionens betydelse för svensk exportindustri har minskat stadigt de senaste åren. Det visar TT:s genomgång av de senaste årens handelsstatistik.

För fyra år sedan gick mer än 60 procent av svensk export till de 14 övriga EU-länderna. Men sedan dess har regionens betydelse för svensk export minskat år för år, visar TT:s genomgång av exportstatistik från Statistiska centralbyrån.

Hittills i år ligger EU:s exportandel på 54 procent, och tittar man bara på april är siffran ännu lägre.

Samtidigt har övriga världen blivit allt viktigare. Sedan 1999 har exporten till övriga länder ökat med 40 procent medan den till EU ökat med 10 procent. Fortsätter utvecklingen dröjer det bara några år innan övriga världen blir viktigare än EU för svensk export.

Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo tror att den svagare exportutvecklingen till EU-området främst beror på Tysklands dåliga utveckling de senaste åren.

– Tyskland är motorn i Europa och det gör att det nu är trögt för hela regionen, säger han till TT.

USA, Norge, Östeuropa och många asiatiska länder har blivit allt viktigare för svenska exportföretag, och för något år sedan gick USA om Tyskland som Sveriges viktigaste exportmarknad. USA tog emot nästan 12 procent av Sveriges export 2002, till ett värde över 90 miljarder kronor.

Det senaste året har dollarn rasat i förhållande till kronan. Från att ha kostat som mest elva kronor är dollarkursen nu under åtta kronor. Kursfallet för dollarn närmar sig 30 procent sedan mitten av 2001.

Trots att dollarn nu är tillbaka på samma nivå som 1999 behåller fortfarande USA sin topplacering, samtidigt som EU-exporten fortsätter att tappa mark.

Mats Kinnvall, chef för internationell analys på Handelsbanken, tror att trenden kommer att hålla i sig.

– Tillväxten blir förmodligen även i framtiden högre i exempelvis USA och Storbritannien än i Tyskland, Frankrike och Italien. Så det talar för att EMU-ländernas andel av svensk export kommer att fortsätta gå ned, säger Mats Kinnvall till TT.

EVA-BRITT SVENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  83 Juli 2003

Tillbaka eller Startsidan