Konventet vill ha en försvarsallians

I midsommarhelgen över lämnade EU:s framtidskonvent ett förslag om ett nytt konstitutionellt fördrag till EU:s stats- och regeringschefer när de möttes till toppmöte i Grekland. Framtidskonventets förslag innebär att EU blir en försvarsallians med ömsesidiga försvarsgarantier liknande de som finns inom NATO. Går förslaget igenom kan den svenska alliansfriheten dödförklaras en gång för alla. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen kräver att Sverige i den kommande regeringskonferensen om EU:s fördrag stoppar utvecklingen mot en försvarsallians. 

I framtidskonventets förslag till nytt EU-fördrag står att unionens gemensamma försvarspolitik ”kommer att leda till ett gemensamt försvar, så snart som Europeiska rådet enhälligt har beslutat det”. Detta ska jämföras med det nu gällande fördraget, där det står att ”försvarspolitiken skulle kunna leda till ett gemensamt försvar om Europeiska rådet enhälligt beslutar det”. Om konventets förslag antas av EU:s medlemsländer är saken alltså redan klar: EU kommer att få ett gemensamt försvar.

Men konventet nöjer sig  inte med att slå fast  detta, utan vill också redan nu ta konkreta steg mot utvecklandet av ett EU-försvar. Konventet skriver att till dess att ett gemensamt EU-försvar har upprättats så ”skall ett närmare samarbete upprättas inom unionen när det gäller ömsesidigt försvar”. Detta samarbete innebär att om en av de stater som deltar i samarbetet utsätts för väpnat angrepp så ”skall de övriga deltagande staterna […] ge stöd och bistånd med alla till buds stående militära och andra medel”. Detta är till och med en formulering som är mer långtgående än det ömsesidiga försvarsåtagande som finns inom Nato.

Detta  närmare samarbete  inom EU kring ömsesidigt  försvar gäller dock i ett första steg bara för de stater som väljer att delta, och Sverige kan ju därför åtminstone till en början välja att inte ingå i det mest långtgående försvarssamarbetet inom EU.

Men detta innebär ändå inte att Sverige slipper undan! Tvärtom kommer vi ändå att dras in i en EU-försvarsallians med ömsesidiga försvarspliktelser liknande de som finns inom Nato. Konventet föreslår nämligen att ett ömsesidigt åtagande, eller en solidaritetsklausul, ska införas i EU:s fördrag. Denna solidaritetsklausul innebär att medlemsländerna lovar att bistå varandra med bland annat militära förmågor vid terroristattacker och för att avvärja terroristhot.

I ett tidigare förslag som lades fram av konventet i april stod det att solidaritetsklausulen endast skulle tillämpas ”vid hot från icke-statliga enheter”. Men trots att de ömsesidiga försvarsgarantier som finns inom militära allianser traditionellt avser angrepp från stater och inte icke-statliga aktörer, så var vi i Svenska Freds övertygade om att den solidaritetsklausul som konventet föreslog skulle leda till en gråzon som skulle göra det svårt att skilja EU från en reell försvarsallians.

Tydligen så delade även konventsdeltagarna denna uppfattning, för i den slutgiltiga version av förslaget som nu överlämnats till EU-toppmötet så ska solidaritetsklausulen gälla vid terrorattacker både från stater och icke-statliga aktörer. Därmed finns det inte längre någon gråzon – EU blir en reell försvarsallians och Sverige förlorar sin alliansfrihet!

I tillägg till att EU:s medlemsländer måste ställa upp med militära medel om ett land blir anfallet med terrorliknande metoder så föreslår konventet att EU också ska kunna bekämpa terrorism med militära medel utanför unionens gränser. Inte nog med att EU blir en försvarsallians, vi ska också bli en union som inte drar sig för att skicka stridande trupp till att ”bekämpa terrorism” i andra delar av världen.

Om  framtidskonventets  förslag går igenom så blir  EU en de facto försvarsallians, och den svenska alliansfriheten kan dödförklaras en gång för alla. När EU nu inleder en regeringskonferens om konventets förslag kräver Svenska Freds att den svenska regeringen stopparutvecklingen mot en militärallians.

Frida Blom
ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

KRITISKA EU-FAKTA Nr  84 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan