Carl Tham: EMU begränsar demokratin för evigt

Ambassadören och socialdemokraten Carl Tham skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att ett EMU-medlemskap kommer att begränsa demokratin, för meningen med valutaunionen är att stärka marknadskrafterna, vilket begränsar välfärdspolitiken och åstadkommer sociala och politiska spänningar mellan länderna.

Han menar att folkstyrets makt kommer att försvagas och att Europeiska centralbanken får makten över den svenska penningpolitiken. Ledande politiker kan inte deltaga i bankens politik eller ifrågasätta något.

Men EMU-medlemskapet har enligt Tham inte enbart med penningpolitiken att göra, för euron kan innebära svåra konsekvenser för länderna i Europa. Bankdirektörerna i centralbanken skall skapa den ekonomiska samhällsdisciplinen, vilket kan begränsa välfärdspolitiken och fackets makt.

Det är dumt att tro, skriver Tham, att globaliseringens krafter kommer att stoppas. Tvärtom ska marknadskrafterna förstärkas. Politik och demokrati begränsas till förmån för ekonomi, eftersom demokrati inte anses ge ekonomisk stabilitet.

Bristen på demokrati skulle, skriver han fortsättningsvis, enligt en del europeiska politiker avhjälpas genom att göra EU till en federal politisk union med en demokratiskt ansvarig regering, som styr de marknadskrafter som EMU ska främja.

Enligt Tham är det en komplett omöjlig idé, för hur skulle en federal union med ett 30-tal nationer kunna bli ett levande folkstyre? frågar han sig.

"Det finns inte något europeiskt folk, inget gemensamt språk som är förutsättning för en politisk offentlighet och ingen naturlig politisk samhörighet av det slag som krävs för gemensamma skatter och omfördelning", konstaterar Carl Tham.

Avslutningsvis skriver han att EMU har små fördelar och uppenbara risker samt begränsningar av folkstyret, vilket talar emot ett svenskt medlemskap. Sverige kan mycket väl vara med i EU utan att vara medlem i valutaunionen, anser Tham.

EVA-BRITT SVENSSON

KRITISKA EU-FAKTA Nr  85 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan