Luciano Astudillo:
EMU är ingen motkraft mot USA

Ett argument som förts fram av EMU-förespråkare är att EU med en gemensam valuta skulle kunna fungera som en balans gentemot USA:s maktposition. Att EU skulle kunna utmana USA:s herravälde är en kittlande tanke, menar den socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo, men EU skulle knappast vara en bättre supermakt än USA.

– Det har förvånat mig, nu inför folkomröstningen, att det ibland är samma personer som använder maktbalansargumentet, som i våras menade att de massiva fredsdemonstrationerna mot Irakkriget var utslag för USA-hat och antiamerikanism. Men det i sig är en bisak. En del har ett kort minne.

– Den avgörande frågan är om EU skulle vara en bättre supermakt än USA? I dessa dagar när EU leds av Italien och premiärministern Silvio Berlusconi kan man bara rysa åt tanken att EU skulle haft mer överstatlighet på det utrikespolitiska området.

Luciano Astudillo påminner om att Berlusconi, tillsammans med en majoritet av EU:s länder, stödde USA:s krigsplaner mot Irak. Många EU-länder skickade dessutom trupper och gav redan från början Bushadministrationen sitt oreserverade stöd att angripa Irak.

– Med andra ord är ett starkare EU inte detsamma som ett klokare EU, konstaterar Luciano Astudillo.

Han påpekar att den viktigaste orsaken till USA:s dominans är dess militära styrka. Förra året hade USA en militärbudget på 343 miljarder dollar, vilket överskred alla andra länders militärbudgetar tillsammans. Det är ytterst få i Europa som skulle vilja att EU utvecklas åt det hållet, än färre i Sverige.

– Jag tror på ett fördjupat EU-samarbete, men ett samarbete mellan självständiga stater. Jag tror på ett EU som använder sina pengar klokare, inte på ett EU som vill försöka bli en ny supermakt. För jag vill inte att EU ska utvecklas till en supermakt, än mindre en militärmakt. Vilket är det ja-sidans maktbalansargument i praktiken betyder, konstaterar Luciano Astudillo.

– Jag tror att en annan värld är möjlig. Världen behöver nämligen inte en till supermakt, vi har redan en för mycket. Därför ska jag rösta nej den 14 september!

GÖSTA TORSTENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  85 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan