Ökad efterfrågan viktigare än EMU för storföretagen

Ökad efterfrågan betyder mest när storföretagen i Sverige ska ta beslut om investeringar. Lägre skatter, "stabilare spelregler" och EMU-medlemskap anses inte lika viktigt. Det visar en ny studie från Nutek (Verket för näringslivsutveckling) och ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier).

ITPS och Nutek har frågat företagsledarna för 200 av landets 400 omsättningsmässigt största företag om det rådande näringsklimatet. Liknande undersökningar har gjorts sedan början av 1990-talet.

Sedan 1993 upplevs "näringsklimatet" i Sverige, av allt fler som sämre än i andra länder. Två av tre företagsledare bedömer ändå att företaget kommer att öka sin produktion på sikt. Flertalet företag tror att en svensk övergång till euron kommer att förbättra deras förutsättningar att bedriva verksamhet i Sverige. Men en fjärdedel av företagen säger att de inte påverkas alls av ett eventuellt EMU-medlemskap.

Störst betydelse för att företagen ska öka investeringarna i Sverige, på tio års sikt, är ökad efterfrågan. Även lägre skatt på löneinkomster efterfrågas. "Stabila spelregler" och medlemskap i EMU kommer långt ned på listan.

Euroanhängarna påstår ofta att småföretagen vill ha EMU. Detta påstående har nu undersökts av det statliga organet Nutek som tillfrågat 14.000 småföretagare.

Undersökningen visade att 76 procent av småföretagarna anser att ett EMU-medlemskap inte påverkar dem nämnvärt. 20 procent svarade att det skulle vara bra med EMU, men bara 4 procent svarade att de skulle förlora på att Sverige står utanför EMU.

JAN-ERIK GUSTAFSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  85 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan