EMU-medlemskap ökar inte utländska investeringar

Sju av tio utlandsägda företag tror inte att ett svenskt EMU-medlemskap har någon betydelse för deras investeringar i Sverige, enligt en Temo-undersökning som Svenskt Näringsliv beställt.

Svenskt Näringsliv påstår i tid och otid att ett svenskt EMU-medlemskap ger bättre förutsättningar för att driva företag i Sverige och att investeringarna därmed kommer att öka.

Men samtidigt visar undersökningen från opinionsinstitutet Temo, betald av Svenskt Näringsliv, att de utlandsägda företagen inte kommer att öka investeringarna i någon större utsträckning om Sverige skulle gå med i valutaunionen.

Sju av tio utlandsägda företag anger att det inte spelar någon roll, medan 24 procent av de 150 tillfrågade företagen säger att de skulle investera "något" mer. Endast fyra procent skulle investera betydligt mer.

Svenskt Näringslivs påstående att utländska företag skulle öka sina investeringar i Sverige vid ett ja till EMU baserar sig på tro och ingenting annat. Investeringar kommer där investerarna kan räkna med god avkastning på sina pengar. För att bedöma det är flera saker viktiga. Inget tyder på att en valutaunion är en avgörande faktor för var man investerar. Har vi en förmånligare bolagsbeskattning och flexibla växelkurser uppväger det mer än väl den eventuella nackdelen av att inte vara med i EMU.

JAN-ERIK GUSTAVSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  85 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan