Jag tänker rösta nej

Växlingskostnaderna kom mer att minska om vi går med i EMU:s tredje steg. Vi kommer att slippa växla pengar. För oss som använder kontokort och gör uttag i bankautomater utomlands gör det visserligen ingen skillnad, men för andra kan det ju göra det. Dessutom kommer vi inte längre att kunna styra över penningpolitiken eller få den skräddarsydd för svenska förhållanden. Detta kommer tveklöst att inträffa om vi går med i EMU:s tredje steg och inför euron. Vad som i övrigt kommer att hända är svårt att säga. Dock vet vi en hel del om vad som redan har hänt.

Det är nu nästan fem år sedan euron infördes. Sedan dess har den svenska inflationen, i stort sett hela tiden, varit lägre än euroländernas. Vi har haft en bättre tillväxt och bytesbalans och arbetslösheten har varit mycket lägre. Den svenska kronan har varit både starkare och mindre "fladdrig" än euron.

Allt detta är bevisbart och sant. Så när ja-sidan säger att vi ska få lägre inflation, högre tillväxt och fler jobb om vi går med så är det antingen fromma förhoppningar eller rena lögner fullt i klass med att spekulera i att också vädret blir bättre.

Men, det viktigaste argumentet i EMU-frågan är demokratin; idén om att stora samhällsfrågor, som den ekonomiska politiken, ska styras av folkets prioriteringar i val. EMU:s idé är den rakt motsatta. Politiker varken kan eller får styra den europeiska centralbanken. ECB:s centralbankschefer är inte bara på armlängds avstånd från politikernas vilja, utan ljusår ifrån de prioriteringar, önskningar och behov som finns i samhället, och som den ekonomiska politiken borde styras av. EMU har beslutats på ett demokratiskt sätt, men ingenting i dess arbetssätt är demokratiskt.

I EMU:s tredje steg finns inte heller den för demokratin så viktiga rätten att kunna ångra sig. Säger vi ja har vi låst oss för den här lösningen. Inte bara för att folkomröstningsresultat ska respekteras, utan också för att det är mycket svårt att bryta upp ifrån en gemensam valuta. Dessutom krävs det enhällighet bland alla euroländer för att ändra EMU:s nyliberala ekonomiska inriktning. Något som är högst osannolikt.

Att delta i EMU:s tredje steg och införa euron är det mest dramatiska vi kan göra för att minska demokratins räckvidd. Det är något jag inte är beredd att göra, framförallt inte för en idé, med mycket svårbevisade, om ens existerande, fördelar.

Detta vet vi säkert om EMU. Det står i fördrag och instruktioner. Vi vet också vad som har hänt med EMU-ländernas ekonomier sedan euron infördes. Det är utifrån det här du och jag måste dra våra slutsatser. Inte utifrån fromma förhoppningar. Jag har dragit mina. Jag tänker rösta nej.

Ursula Berge
chef för tankesmedjan Agora

KRITISKA EU-FAKTA Nr  85 Augusti 2003

Tillbaka eller Startsidan