Stig Malm: EMU är ett arbetslöshetsprojekt
Malm röstade ja till EU. Nu ångrar han sig och säger nej till EMU.

EMU är ett projekt som ger hög arbetslöshet och lagstadgad nyliberalism, menar Stig Malm.

– Det finns idag 350.000-400.000 arbetslösa i Sverige. Det är en katastrof. Arbetslösheten måste ner, säger Stig Malm.

Det ekonomiska, politiska och fackliga etablissemanget i Sverige säger att vi måste bekämpa inflationen, sätta budget- och utgiftstak samtidigt som vi utan diskussion accepterar en arbetslöshet på 4-5 procent.

På Stig Malms tid som LO-ordförande hade en arbetslöshet på 1-2 procent betraktats som en oerhört hög siffra.

– Vem tror att Sverige ska kunna sänka dagens arbetslöshetssiffror när EMU-länderna uppvisar en arbetslöshet på 9 –12 procent eller mer?

Med ett EMU-medlemskap flyttas bestämmanderätten över ränta och valuta till ett antal för politiker opåverkbara och oavsättliga bankdirektörer i centralbanken i Frankfurt.

– Att standardisera ekonomi-erna i EU:s alla länder kommer att drabba arbetarna med hög arbetslöshet, eftersom det bara är med variation i arbetslösheten som länderna kan reglera ekonomin, menar Stig Malm.

– Med EMU ska Europa gå i takt ekonomiskt, men dessa länder har aldrig gått i takt.

EMU kommer att tvinga fram en arbetsmarknad där arbetarna blir mer flexibla, lättare kan göras arbetslösa och bli mer rörliga i kapitalets intresse. Många av de arbetsmarknadslagar som svenska arbetare kämpat sig till under många år kommer att avvecklas. EU/EMU tvingar fram en sådan utveckling.

– Medlemskap i EMU, säger Stig Malm, innebär stor arbetslöshet och är en katastrof för arbetarna. Rösta nej till EMU!

JAN-ERIK GUSTAFSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  86 September 2003

Tillbaka eller Startsidan