Margareta Winberg: 
Kvinnor kommer att bli förlorare

Om EMU och arbetet med EU:s framtida struktur, dvs. konventsarbetet, leder till en federativ statsbildning och en union med en gemensam skattepolitik är vår unika välfärdsmodell hotad. Den är nämligen just unik. I och för sig beundrad av många, men få är villiga att betala notan. Ett jämställt samhälle kostar solidaritet, makt och pengar, säger Margareta Winberg i en intervju som publicerats i "En debattbok om kvinnor, jämställdhet och EMU" utgiven av Socialdemokrater mot EMU.

Margareta Winberg är vice statsminister och ansvarar även för att samordna regeringens jämställdhetspolitik. Hon har tidigare varit riksdagsledamot, jordbruksminister och ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet.

– Begreppet full sysselsättning finns inte bland EU:s mål och principer. I fördragets artikel två talas om hög sysselsättning. Samma fördrag talar om att målet för den Europeiska centralbanken ska vara prisstabilitet. Alltså ska centralbanken inte garantera full sysselsättning. Jag vill mena att utan det målet kan vi inte nå jämställdhet. Kvinnor kommer alltid att vara förlorare, konstaterar Margareta Winberg.

– Det är också oroande att det nuvarande EMU-området har så mycket högre arbetslöshet än Sverige. I Tyskland är den elva procent, i Frankrike tio procent, och i Finland som ofta framhålls som så mycket bättre än Sverige, är arbetslösheten dubbelt så hög som hos oss

Alla dessa siffror döljer en stor kvinnoarbetslöshet, menar Winberg. Lägg också till den dolda arbetslösheten, den som skulle visa även de kvinnor som inte aktivt söker arbete.

Margareta Winbergs råd till Sveriges kvinnor är två.

– För det första: Sätt er in i EMU-frågan och försök förstå dess konsekvenser för jämställdheten. För det andra: Gå och rösta! Själv tänker jag rösta nej!

EVA-BRITT SVENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  86 September 2003

Tillbaka eller Startsidan