Regeringen vill inte att ECB ska bekämpa arbetslösheten

Göran Persson har i folkomröstningskampanjen sagt sig vilja kämpa för ökad offentlighet inom ECB. Det är vällovligt. Men anmärkningsvärt nog har regeringen inte gett några löften om hur den ska arbeta för en förändring av EMU i en annan central fråga: att ECB ska ha ett sysselsättningsmål som är jämställt med inflationsmålet.

Före folkomröstningen om EU utlovade framträdande socialdemokratiska ja-förespråkare att om Sverige blev medlem i EU skulle fördragstexten om EMU omformuleras och hög sysselsättning infogas som ett minst lika viktigt konvergenskrav som prisstabilitets, budgetbalans och så vidare.

Efter omröstningen övergav socialdemokraterna snabbt sina löften.

"Jag tror inte att det finns förutsättningar att omförhandla EMU-kriterierna. Det projektet har sin egen logik och det finns ingen anledning att riva upp det", uttalade Allan Larsson i samband med att han i april 1995 bytte sida och blev generaldirektör i EU-kommissionen. (Det var Larsson som när han i början av nittiotalet var finansminister, inleddes reträtten från den fulla sysselsättningen, dels genom att prioritera inflationsbekämpning och knyta kronan till ecun, eurons föregångare.

Ett förslag om att fördragsfästa ett sysselsättningsmål för ECB var våren 2000 på vippen att antas av den socialdemokratiska partikongressen.

Delegaterna hade med siffrorna 234 mot 113 antagit partistyrelsens Ja till EMU. Till votering skulle nu bara småsaker. En av de sista talarna hade yrkat på att Sverige borde ställa två krav på den europeiska centralbanken innan vi gick med: Att den skulle bekämpa arbetslösheten och inte bara inflationen (samt att den skulle demokratiseras).

Upp flög de röda röstlapparna som biföll detta självklara krav. Plötsligt utbryter oro på första bänk. Någon ropar rösträkning! Göran Persson stegar upp i talarstolen. Han säger: "Kamrater! Antar vi de här yrkandena om att ställa krav på kamp mot arbetslösheten och demokratisering så kan vi inte säga ja till EMU och beslutet vi nyss fattat måste rivas upp."

Partiledningen fick som den ville. Tilläggsyrkandet röstades ned. Det intressanta är dock att vi har Göran Perssons egna ord på att kamp mot arbetslöshet (och demokratisering) är ett omöjligt krav i EMU

EU:s så kallade framtidskonvent har publicerat ett omfattande utkast till ny grundlag för den framtida unionen. Förslaget ska ligga till grund för den regeringskonferens som väntas starta knappt en månad efter den svenska EMU-omröstningen och pågå åtminstone resten av året. Ur ett EMU-perspektiv är det viktigaste att det är här och nu som de grundläggande reglerna öppnas för förändring

Enligt statsminister Göran Persson så innebär konventets förslag förbättringar av EMU:

w Den fulla sysselsättningen blir ett fördragsfäst mål.

w Europeiska centralbanken, ECB, ska "arbeta mot de allmänna ekonomiska målen" och alltså inte enbart bekämpa inflationen.

Konventet föreslår faktiskt att EU i framtiden ska "eftersträva full sysselsättning", att jämföra med dagens EU som har målet "hög sysselsättningsnivå". Vad blir skillnaden i praktiken?

Att "eftersträva full sysselsättning" är underordnat huvudmålet att upprätthålla prisstabilitet. Den föreslagna skrivningen lyder: "Utan att åsidosätta detta mål [prisstabilitet] ska de [centralbankens beslutande organ] stödja den allmänna ekonomiska politiken inom unionen för att bidra till att förverkliga unionens mål." (Artikel I-29)

För det andra är det ingen nyhet att ECB ska stödja den allmänna ekonomiska politiken – fast alltså utan att åsidosätta huvudmålet. Det regleras redan idag i EG-fördragets artikel 105

Frågan om inte målsättningen för ECB borde skrivas om tycks nu utmönstrad ur framtidsdebatten. Den moderate ledamoten av EU-konventet Göran Lennmarker konstaterar att den diskussionen är avslutad, och att det är något som han är nöjd med: "Det blir ingen förändring av ECB. "

De socialdemokratiska konventsledamöterna har heller inga större invändningar. Regeringens representant Lena Hjelm-Wallén och den socialdemokratiske riksdagsledamoten Sören Lekberg ville i inget avseende förändra den existerande valutaunionens konstruktion eller målsättning.

GÖSTA TORSTENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  87 Oktober 2003

Tillbaka eller Startsidan