Brott mot svenskt kollektivavtal kan avgöras i Danmark, enligt ett kommande utslag i EU-domstolen.

Motorvägsblockader kan förbjudas eftersom demonstrationsrätten kan bryta mot EU:s handelsregler.

För tre år sedan genomförde Seko Sjöfolk och Transport en blockad i Göteborg mot det danska rederiet DFDS’ fartyg Torline, där bara befälet var danskt och besättningen i övrigt bestod av underbetalda filippiner.

DFDS stämde facket för den skada man ansåg blockade orsakat företaget, och valde att gå till den danska Arbejdsreten.

De danska reglerna ger nämligen arbetsgivarna större möjligheter att anställa utländsk arbetskraft utan att de behöver omfattas av kollektivavtal.

Seko och Transport menade att tvisten som brukligt skulle avgöras av svensk domstol och enligt svensk lagstiftning.

Arbejdsreten vände sig 2001 till EU-domstolen för att få avgjort vilket land som skulle dömas i konflikten.

Generaladvokat Francis Jacobs, som nyligen presenterade sitt förslag till domslut, menar att då företaget är danskt ska målet avgöras i Danmark. Och EU-domstolen brukar så gott som uteslutande döma enligt generaladvokatens förslag.

Tidigare i år avgjorde EU-domstolen ett annat mål som kan få betydelse för internationellt fackligt arbete.

Det handlade då om en österrikisk motorvägsblockad genomförd av miljöaktivister. En åkeriägare, vars lastbilar blev stående, stämde Österrike för inkomstförlust.

Han menade att Österrike brutit mot EU-rätten genom att tillåta demonstrationen.

EU-domstolen friade Österrike i just detta fall. Men samtidigt ska EU-domstolen, åter på förslag av Francis Jacobs, nu utreda om Österrikes demonstrationsfrihet stämmer med EU:s regler om rätten till fri rörlighet för varor och tjänster.

EU-kommissionen presenterade 2001 hur internationella arbetsrättstvister ska avgöras i en så kallad grönbok, ett diskussionsunderlag, vars innehåll ligger i linje med generaladvokat Jacobs.

Grönboken har nu varit ute på remiss och ska åter upp på politisk nivå.

Tillbaka eller Startsidan