EU blir en militär försvarspakt

Det närmare samarbetet inom EU kring militära operationer i andra länder kommer att omfatta de medlemsstater som väljer och tillåts att delta, och Sverige kan ju därför åtminstone till en början välja att inte ingå i det mest långtgående militärsamarbetet inom EU.

Trots detta motsätter sig regeringen en sådan militär kärntrupp. "Vi vill inte att en grupp av stater ska kunna inrätta ett så kallat strukturerat samarbete om man vill samordna sina militära kapaciteter", uttalade Göran Persson inför riksdagens EU-nämnd den 13 oktober

Det återstår att se om detta bara är munväder, eller om Göran Persson kommer att använda sig av vetorätten för att stoppa EU-stormakternas krigsplaner. Det borde regeringen göra. Effekterna för länder som inte deltar kan bli farliga. Även om Sverige inte är med i en konflikt från början kan vi dras in genom EU:s gemensamma handelspolitik och de i den nya konstitutionen inskrivna löften att ställa upp för varandra.

Konventet föreslår nämligen att ett ömsesidigt åtagande, eller en solidaritetsklausul, ska införas i EU:s grundlag. Denna solidaritetsklausul innebär att medlemsländerna lovar att bistå varandra med bland annat militära förmågor vid terroristattacker och för att avvärja så kallade terroristhot.

I tillägg till att EU:s medlemsländer måste ställa upp med militära medel om ett land blir anfallet med terrorliknande metoder så föreslår konventet att EU också ska kunna bekämpa terrorism med militära medel utanför unionens gränser. Inte nog med att EU blir en försvarsallians, det ska också bli en union som inte drar sig för att skicka stridande trupp till att "bekämpa terrorism" i andra delar av världen

Eftersom terroristhot av de flesta numera anses vara det enda egentliga våldsliga hotet mot EU-länderna, det enda som det kan finnas anledning att försvara sig mot med våldsmedel, betyder solidaritetsklausulen såvitt jag kan förstå att EU blir en försvarspakt mot de enda "krig" som anses sannolika i vår tid.

GÖSTA TORSTENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  88 November 2003

Tillbaka eller Startsidan