Sverige har under flera år fått rekommendationen från EU:s ministerråd för arbetsmarknaden att skapa tillräckliga ekonomiska drivkrafter att arbeta. Det vill säga hur man bland annat genom att försämra a-kassan och socialbidragen, ska tvinga arbetslösa att ta påbjudna arbeten till varje pris.

Minska det höga skattetrycket på arbete, främst för låginkomsttagare, har varit temat i ministerrådets riktlinjer för Sveriges sysselsättningspolitik.

När rådet i somras lämnade årets rekommendationer återkom kravet att regeringen måste göra det ”lönsamt att arbeta”. Sverige uppmanas att gå vidare med skattereformen men också att se över bidragssystem i syfte att öka drivkrafterna att arbeta.

När regeringen i början av oktober överlämnade sin handlingsplan för sysselsättningen och därmed redovisar vad man gör för att följa rådets riktlinjer, betonas att man inom kort kommer att påbörja ett utredningsarbete i syfte att se över de samlade marginaleffekterna av skatter och bidrag.

Hur ska skatter och bidrag utformas för att ”stärka de ekonomiska drivkrafterna för arbete”, är frågan som nu ska utredas. Bland annat ska den så kallade marginaleffekten av socialbidragen granskas. Är bidragen ett hinder för personer att söka sig ut på arbetsmarknaden?

I frågan om drivkrafter för att arbeta lyfter regeringen fram att Ams fått i uppdrag att införa regler som begränsar arbetslöshetsersättningen vid säsongsarbete. Nya regler ska få säsongsarbetare att söka sig till andra branscher under resten av året.

Sveriges handlingsplan för sysselsättning, som ingår i EU:s övergripande sysselsättningsstrategi och omfattar samtliga medlemsländer, ska nu granskas av rådet och kommissionen.

Efter granskningen ger kommissionen i november besked om man är nöjd med hur Sverige rättar sig efter den nyliberala pekpinnarna från Bryssel.

Tillbaka eller Startsidan