Skilda åsikter i riksdagen om EU:s framtida organisation

Förslaget till ny EU-konstitution har mötts mycket olika av riksdagens partier. Den enda gemensamma åsikten är kritik av regeringens otydlighet kring förslaget.

Regeringen har skickat ut en skrivelse gällande framtidskonventets förslag om en ny EU-konstitution. För några veckor sedan hölls dels en riksdagsdebatt gällande konstitutionen och dels trillade det in flera motioner till riksdagen.

Vänsterpartiets hållning är ytterst kritisk och partiet förespråkar ett formellt undantag från konventets förslag. Partiet menar att förslaget innebär en massiv överföring av makt från medlemsstaterna till EU-systemet.

Bredvid vänsterpartiet står miljöpartiet som relativt kritiskt.

– Resultatet av EMU-folkomröstningen tyder på att svenska folket är oroligt för att förlora närheten i demokratin, säger språkröret Maria Wetterstrand.

– Sverige måste på allvar försöka vända den nuvarande utvecklingen inom EU. Ett steg är att begära ett formellt undantag, enligt dansk modell, från EU:s militarisering. På så vis är Sverige garanterat fortsatt alliansfrihet och neutralitet

I sin motion skriver miljöpartiet att det är viktigt att poängtera att det behövs ordentligt med tid för diskussion kring alla de förslag som finns i konventets förslaget

Precis som vänsterpartiet förespråkar miljöpartiet en folkomröstning om EU-konstitutionen.

Folkpartiets skriver i sin motion att man välkomnar förslaget och anser att det i sin helhet är en stor framgång. Partiets vision är att EU ska utvecklas till en form av federalt system. Man anser att européernas direkta insyn och inflytande i EU bör utvidgas.

Kristdemokraterna menar precis som folkpartiet att framtidskonventets förslag är en stor framgång. Vad kristdemokraterna ställer sig kritiskt mot är bland annat idén om vald ordförande i det europeiska rådet – en EU-president. Partiets skriver även att det vill att den kristna idétraditionens betydelse för EU ska omnämnas i konstitutionen, enligt ett av de förslag som diskuterades av konventet

Socialdemokraterna säger inte mycket i sina motioner, som är de kortaste. I en motion skriver socialdemokraterna att eftersom frågan om ett miljöprotokoll inte har diskuterats inom ramen för konventet, anser de att riksdagen bör ge regeringen tillkänna att närmare pröva förslaget. Tanken med ett protokoll är att det ska ingå som en bilaga till det nya fördraget och därmed manifestera vikten av hållbar utveckling.

Moderaterna välkomnar konstitutionsförslaget och skriver bland annat att de tycker det är bra med en förstärkning av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. De anser dock att detta samarbete skulle kunna gå ännu längre än det som ligger i konventets förslag. Moderaterna tycker inte att EU ska ha en egen president

Även centerpartiet välkomnar konventets förslag och Maud Olofsson med flera skriver att det "konstitutionella fördraget" har tagit flera positiva steg framåt för att få en demokratisk och genomskinlig union.

EMMA BERG

KRITISKA EU-FAKTA Nr  88 November 2003

Tillbaka eller Startsidan