Stormakterna förhandlar i hemlighet

EU:s stormakter Frankrike, Tyskland och Storbritannien för hemliga överläggningar om hur EU ska stärkas militärt.

De fransk-tysk-brittiska diskussionerna om EU:s militära roll inleddes när de tre ländernas ledare Jacques Chirac, Gerhard Schröder och Tony Blair i september möttes i Berlin. Överläggningarna har sedan fortsatt på tjänstemannanivå.

Och tyska Der Spiegel uppger att de tre stormakterna nått en kompromiss på en viktig punkt: Frankrike och Tyskland skrotar planerna på att skapa ett europeiskt militärt planeringshögkvarter i Tervuren utanför Bryssel. Storbritannien har gjort tummen ner för dessa planer eftersom de anses konkurrera med Nato och reta USA.

Istället skapas en militär planeringsenhet med ett 50-tal officerare, som knyts till EU:s militärstab i Bryssel. När EU tar på sig större militära uppdrag – exempelvis att ersätta Natos 12.000 man starka fredsstyrka i Bosnien – skulle de ledas från enskilda EU-länders militärhögkvarter, förstärkta med de nya planeringsresurserna.

På detta sätt ökar EU sin förmåga att leda militära insatser utan att luta sig mot Nato. Men mycket talar för att en fransk-tysk-brittisk uppgörelse på den punkten bara blir en del i en större stormaktskompromiss kring försvarsavsnittet i förslaget till ny konstitution för EU.

I den liggande konstitutionstexten finns förslaget att en mindre grupp villiga EU-länder ska kunna bilda en försvarsallians med ömsesidiga försvarsgarantier inom EU. Det säger Storbritannien nej till. Britterna tycker att den skulle konkurrera med Nato.

Men där finns också förslag om att en grupp länder som kan och vill göra mer inom militär krishantering ska bilda en EU-märkt kärngrupp, ett ”strukturerat samarbete”. Storbritannien har på sista tiden visat öppenhet för att diskutera en sådan militär förtrupp.

Och om de tre stormakterna gör upp om ett sådant förslag blir det svårt för andra EU-länder att stå emot.

GÖSTA TORSTENSSONKRITISKA EU-FAKTA Nr  88 November 2003

Tillbaka eller Startsidan