EU-partier – hot mot nationella partier

För att legitimera EU-bygget läggs inom EU allt mer krafter för att bygga upp europapartier. Detta är en offensiv som försvagar partierna på den nationella nivån.

Det var Nicefördraget (artikel 191), som gav laglig rätt att sätta upp europapartier. Dessa partier betraktas som en ”integrationsfaktor som bidrar till att utveckla en europeisk medvetenhet […] Det är riktigt och nödvändigt att hjälpa dem fullfölja de uppgifter fördraget tilldelar dem, och erbjuda dem delfinansiering ur gemenskapsbudgeten”, säger vice ordförande för EU-kommissionen, ansvarig för relationer med parlamentet. Finansiering kan erhållas upp till 75 procent av partibudgeten.

Den 4 november 2003 antog EU-parlamentet en reglering över föreskrifter och finansiering av europapartier. Det är en reglering som är tvingande till alla sina delar för medlemsstaterna.

Punkt 4 sätter särskilda villkor ”för att identifiera politiska partier på europanivå”. Bland dessa återfinns följande: ”Det är särskilt nödvändigt för partierna på europanivå att ta hänsyn till principerna på vilka Europeiska unionen grundas, och som de är uttryckta i fördragen”.

Dessa europapartier är alltså skyldiga att underordna sig den europeiska unionens värderingar, en union som bekänner sig till en marknadsekonomi som baseras på fördragen från Maastricht, Amsterdam och Nice.

Inför parlamentsvalet i somras accelererade processen för att sätta upp europapartier. Europeiska vänsterpartiet bildades på en kongress i Rom i maj. Det Gröna europapartiet rör sig i en riktning enligt egen utsago mot en ”anti-kapitalistisk vänster”. Sedan tidigare finns konservativa och socialdemokratiska europapartier.

Europapartierna vill alla bli accepterade som partier inom ramen för EU-parlamentet, och understödjer därmed genomförandet av det totalitära innehållet i EU-författningen (artikel 46, artikel 331).

I ett läge med olika typer av hot och folklig misstro mot nationella partier i medlemsstaterna, så framhävs vikten av att bilda europapartier. Fortsätter denna utveckling, så hotar den själva existensen av de nationella partierna.
Jan-Erik Gustafsson

Jan-Erik Gustafsson, ordförande

Kritiska EU-fakta nr 94 Januari 2005

 

Tillbaka eller Startsidan