Sverige har inte längre någon självständig säkerhetspolitik

I en värld av skärpta och ökade sociala och ekonomiska motsättningar är det lätt förlora det politiska sammanhanget. Den segrande supermakten USA behövde en ny fiende för att kunna upprätthålla sitt militärpolitiska herravälde efter Berlinmurens fall. Mycket lägligt presenterade då den konservative Harwardprofessorn Samuel Huntington sin teori om civilisationernas kamp. När han förutspådde ökad oförståelse mellan världskulturerna, inte minst mellan den kristna världen och islam, passade detta som hand i handske med USA:s globala ambitioner. I dessa ambitioner ingår att säkerställa sitt behov av olja. USA importerar idag mer än 60 procent av sitt oljebehov. De flesta av världens till volymen minskade oljereserver återfinns i länder med ett stort antal muslimer.

Som en del i civilisationernas kamp har begreppet "islamism" allt oftare dykt upp i media. Islam är en religion med muslimer som utövare, men med det nya begreppet ideologiseras islam utan att ta hänsyn till att islam, liksom kristendomen, inom sig innehåller många olika trosinriktningar. Reaktionärer och främlingsfientliga krafter har allt aggressivare kunnat angripa muslimer på samma sätt som de nu allt oftare också angriper socialister och kommunister för hota den västerländska civilisationen och värdena.

Genom Sveriges inträde i EU har svensk utrikes- och säkerhetspolitik i praktiken förlorat sin självständighet. Istället för att driva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik underordnar sig regeringen och det stora flertalet riksdagsledamöter vad som anbefalls i Bryssel. Några exempel:

Genom Schengen har Sverige gjort avkall på en självständig asyl- och flyktingpolitik. För att försvåra för utsatta personer att lämna konfliktområden utanför EU kompletterade riksdagen 2004 Schengenavtalet med ett transportöransvar. Flyg- och båtföretag kan tvingas betala en avgift på 46.000 kr om de tar med passagerare utan pass och övriga tillstånd.

Den alliansfria politiken är i praktiken avskaffad. Värnpliktsförsvaret har gradvis omvandlas till ett EU-dirigerat insatsförsvar. Sverige deltar med soldater för att upprätthålla USA:s folkrättsvridiga ockupation av Afghanistan. Något sådant skulle aldrig ha varit möjligt för EU-inträdet 1994. Riksdagen beslutade i december att antalet soldater skall utökas från dagens 92 till 375 under en tvåårsperiod. Endast vänsterpartiet reserverade sig.

Varken från Sverige eller EU kommer några protester mot USA:s ockupation av Irak och amerikanska soldaters tortyr och mördande av civila i till exempel Falluja. Istället uppträdde Sveriges biståndsminister tillsammans med ockupationsregeringens miljöminister på Stockholm International Water Symposium 2004. Valet under ockupation i höstas idylliserades av de flesta politiker och tongivande massmedia.

Det finns en samsyn mellan USA och EU att Iran inte skall få kapacitet att utveckla kärnkraft för fredligt bruk med risk för att landet även tillverkar kärnvapen. Samtidigt ställs inga som helst politiska krav på att de västerländska kärnvapenländerna och Israel skall avrusta sina kärnvapeninnehav. Svenska regeringen instämmer. Seriösa bedömare som till exempel den kanadensiske professorn Michael Choussudovsky hävdar att USA, Turkiet och Israel redan har utarbetade planer för att angripa Iran med mininukleära vapen om landet inte böjer sig för USA:s och EU:s diktat.

Den svenska regeringen lägger sig i den Palestinska myndighetens angelägenheter genom att ställa upp på EU:s och USA:s terroriststämpling av Hamas, en islamsk folklig rörelse och parti som har vunnit ett under EU-överinseende i alla avseende genomfört demokratiskt val. Efteråt kräver utrikesminister Laila Freivalds att Hamas som representant för ett ockuperat Västbanken och Gaza oreserverat skall erkänna staten Israel utan att precisera till vilka gränser en två-statslösning i så fall skall avse. Utan moraliska betänkligheter utökar Sverige och EU det militära samarbetet med Israel.


Jan-Erik Gustafsson, ordförande

Kritiska EU-fakta nr 98 Mars 2006

 

Tillbaka eller Startsidan