nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

 

Om Lissabonfördraget

Mer eller mindre demokrati 

Den 13 december 2007 undertecknades en ny grundlag för EU av EU-ländernas stats- och regeringschefer i Lissabon. Härefter ska det så kallade Lissabonfördraget ratificeras [godkännas] i vart och ett av EU:s 27 medlemsländer.

Målet är att den nya EU-grundlagen ska träda i kraft den 1 januari 2009.Lissabonfördraget är den överlägset största maktöverföringen sedan Sverige blev medlem i EU 1995. Sveriges inflytande i unionen kommer att minska drastiskt samtidigt som unionen får kompetens att fatta beslut på alltfler politikområden. Fördragsändringen är så genomgripande att den kommer att göra EU till något radikalt annorlunda än vad det var då vi gick med i EU.

Boken ”Mer eller mindre demokrati?” är en kritisk granskning av Lissabonfördraget och av vilka konsekvenser det kommer att få för den svenska demokratin.

Boken är skriven av Gösta Torstensson som är redaktör för Folkrörelsen Nej till EU:s tidning ”Kritiska EU-fakta” och författare till ett antal EU-kritiska böcker, senast ”Myter och fakta om EMU” som utkom 2003 inför den svenska EMU-folkomröstningen och ”Så faller den svenska modellen” som utkom i januari 2008 och granskar EU-domstolens avgörande i det så kallade Vaxholmsfallet.

”Mer eller mindre demokrati?” kostar 60 kronor plus frakt och kan beställas via e-post till gosta.torstensson@comhem.se eller genom att fylla i beställningsformulär här Ladda ner som pdf