Nyhetsbrevet kan läsas här nedan eller i pdf-format här


Är Göran Persson en hycklare?

Göran Persson har utnämnts till segrare i Sevilla. Jovisst vann han en seger. En pyrrhusseger. Visst var det bra att han lyckades skjuta upp det skamligaste förslaget  - att fattiga länder som inte låser in sina egna medborgare tillräckligt effektivt skall bestraffas med indraget ulandsbistånd.

      Bild: Lars-Erik Håkansson

Men Göran Persson lyckades inte stoppa EU:s utveckling till ett gigantiskt Fästning Europa. Frågan är om han ens försökte.

Sverige ställer ju upp för att EU:s yttergräns skall stärkas. Det är därför det nu byggs ungefär samma sorts stängsel som förr delade Tyskland. Då kallades det "Skammens mur". Nu är det EU som tvingar polackerna att bygga "skyddsmur" mot så kallade illegala invandrare. Och i Sevilla protesterade nordafrikaner mot att de ska kastas ut när alla EU-medborg- are fritt får ta jobb i Spanien. Är det inte rasism? Frågar de när jag träffar dem i deras tillfälliga läger på Sevillas universitetsområde.

Visst är det rasism. Visst är det ett brott mot EU:s egna vackra ord om humanitet och allas lika värde. Därför utnämndes EU på det alternativa toppmötet till Årets Hycklare.

Ska Göran Persson räknas till hycklarskaran? I Dagens Eko lovade Göran Persson att lägga in veto om andra EU-länder vill gå vidare med fästningsbygget.

Vi har hört det förut. Ändå har det blivit både Amsterdam- och Nicefördrag liksom gemensam EU-militär. Allt utan Göran Persson-veto. Tvärtom. Göran Persson håller ju på att ändra grundlagen så att EU ska kunna få ännu mer makt över Sverige.

Nej, hoppet om kursändring av EU bort från superstatsdrömmen kommer knappast från Göran Perssons pyrrhusseger, utan från EU-projektets eget vansinne. Med Sevilla har ännu en stadsbefolkning fått erfara hur EU-ledarna inte kan mötas utan att barrikadera sig bakom Berlinmurar och tiotusentals poliser.

En kommentator i lokaltidningen Ll Correa konstaterade att Sevilla befann sig i  "belägringstillstånd" och att "de stadsbor som måste stå ut med dessa politisk-turistiska marknader som kallas toppmöten har ingenting att vinna".

Christina, en ung spansk journaliststuderande, sa plötsligt - eftertänksamt - när vi letade oss fram mellan svartklädda lokalpoliser och uppfräschade soldater från Francos ökända Guardia Civil i välpressat grönt: "Vad tycker du, kanske är det inte så bra, trots allt, det här med Europas Förenta Stater?"

Nej, naturligtvis inte. Det vet de flesta nordbor. Det nya är att också sydeuropéerna börjar inse det. EU-staten är Europasamarbetets värsta fiende. Ändå är det en EU-stat som byggs.

Göran Persson säger nej. Tills han säger ja. Precis som med EU- militären, EU-polisen och EU-valutan. Med Göran Perssons pyrrhusseger är Sverige snart ett utkantslän i EU-staten.

PER GAHRTON

Många drunknar på väg till EU
Tretton lik har hittats vid stranden i Tarifa i södra Spanien. Gränspolisen tror att de döda är människor som försökt ta sig till Europa från Afrika, över det smala sundet mellan Marocko och Spanien. Fem av de döda kommer från Afrika söder om Sahara.

De senaste fem åren har omkring 4.000 afrikaner som utan lagliga dokument försökt ta sig till Spanien drunknat på vägen, uppger Atime, en organisation som representerar marockanska invandrare i Spanien.

EU terroriststämplar palestinier
EU-ländernas utrikesministrar antog en uppdaterad terrorlista den 17 juni. Där ingår de palestinska grupperna Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och al-Aqsa-martyrernas brigader. Tidigare har EU terroriststämplat Hamas militära gren och Islamska jihad. PFLP är den näst största gruppen i paraplyorganisationen PLO, som leds av president Yassir Arafat. Organisationen har motsatt sig den nu urspårade fredsprocessen, som byggde på Osloöverenskommelsen från 1993.

Centern kräver folkomröstning om EMU
Frågan om medlemskap i den europeiska valutaunionen bär avgöras i en folkomröstning. Det beslöt centerpartiet vid sin stämma i Helsingborg. Omröstningen bör hållas tidigast hösten 2003. Frågan som ställs i en folkomröstning ska vara ett tydligt ja eller nej till svenskt medlemskap. Minst sex månader måste gå från beslut om folkomröstning till att den faktiskt genomförs.

De som i motioner krävt ett tydligt avståndstagande från EMU fick vika sig för partistyrelsen. Detsamma gäller de som vill att centern verkar för ett medlemskap.

EU satsar på kärnkraft
EU-kommissionen kör över Margot Wallström, EU:s miljökommissionär. Kommissionen vill satsa på kärnkraften för att lösa klimatproblemen.

I början av juli antog kommissionen en grönbok om energiförsörjningen som försvarar kärnkraften; den minskar koldioxidutsläppen i EU med 300 miljoner ton.

Det motsvarar ungefär hälften av alla utsläpp från motorfordon på Europas vägar.

- Det är självklarheter, säger Margot Wallström.

- Men hade jag skrivit grönboken skulle jag tryckt mer på energibesparing och förnyelsebar energi.

EU-byråkratin sväller vid utvidgningen
EU:s institutioner vill öka sina utgifter med 1,5 miljarder kronor nästa är för att klara unionens utvidgning. Hundratals nya byråkrater ska anställas och lokaler byggas om.

EU kommer tidigast 2004 att ta emot upp till tio nya medlemsländer och de stora EU-institutionerna säger sig redan nästa år behöva mer pengar för att förbereda sig för utvidgningen. Mest begär EU-kommissionen, som behöver omkring en miljard kronor mer, framför allt för att anställa 500 nya tjänstemän.

EU godkänner statligt stöd till Posten
Regeringen får ge statligt stöd till Posten för att upprätthålla kassaservice i glesbygden. EU-kommissionen gav i juli klartecken för ett årligt stöd på omkring 400 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att omkring 350 kontor och 2.750 lantbrevbärare ska kunna ge kunder möjlighet att
betala räkningar, samt att ta ut och sätta in pengar på bankkonton.

EU-kommissionen godkänner stödet eftersom de tjänster som berörs inte är kommersiellt gångbara om priset för dem ska vara lika över hela Sverige. Kommissionen är också nöjd med att den svenska staten lovat att kräva tillbaka eventuell överkompensation.

Allt fler tvekar om svensk anslutning till valutaunionen EMU
Fler har blivit tveksamma när det gäller svenskt medlemskap i valutaunionen EMU, visar en Sifoundersökning av TT i juli.

Enligt undersökningen skulle 44 procent av de tillfrågade rösta ja till svenskt medlemskap om det vore folkomröstning i dag. 37 procent av de 1.000 tillfrågade skulle rösta nej. 18 procent var tveksamma eller skulle rösta blankt, fyra procentenheter fler än i motsvarande undersökning i juni.

Det är framför allt kvinnorna som blivit mer osäkra, andelen tveksamma kvinnor har ökat med hela sex procentenheter.

Av kvinnorna är bara 37 procent ja-sägare medan hela 52 procent av männen skulle rösta ja till valutaunionen.

EMU-stödet bland arbetare har minskat med sju procentenheter under den senaste månaden till 32 procent. Andelen EMU-motståndare är 51 procent.

Tveksamheten bland dem som arbetar inom offentlig sektor har också ökat. Andelen EMU-positiva har minskat med sju procentenheter till 37 procent.

I norra Sverige ökar motståndet mot EMU. Bara 30 procent skulle rösta ja medan 55 procent skulle rösta nej. Motsvarande siffror i juni var 40 procent respektive 46 procent. I södra Sverige skulle 47 procent rösta ja och 34 procent rösta nej.

Undersökningen är gjord på telefon mellan den 22 och den 25 juli.

Frågan löd: Om det vore folkomröstning i EMU-frågan i dag skulle du då rösta ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EMU? 

Tjugo EU-språk kostar två miljarder
EU:s tolkar kommer att kosta drygt två miljarder kronor om året när unionen utvidgats med tio ytterligare medlemsländer och antalet officiella språk utökas från elva till 20. Det har EU-kommissionen informer-at EU-parlamentet om.

I dag anlitar EU-kommissionen 2.000 tolkar och översättare för möten och översättning av dokument. Under åren 2003 till 2008 ska ytterligare 1.800 anlitas, utöver 2.000 tjänstemän för andra uppgifter.

Natoländer manas satsa på försvaret
Om inte Europa börjar spendera mer pengar på försvaret kommer USA att fatta fler beslut på egen hand och inte i samråd med Nato, sade Natos generalsekreterare George Robertson den 31 juli.

- Det är en fråga om modernisering eller marginalisering, sade Robertson till BBC.

Han är rädd för att USA:s agerande i Afghanistan där amerikanerna gick sin egen väg, ska bli en ny trend. I en rapport, som publicerades av det brittiska underhusets försvarskommitté, varnas det för allvarliga och skadliga konsekvenser i framtiden om inte Natos europeiska medlems- länder lägger mer pengar på försvaret och håller jämna steg med USA.

Motsättningar mellan Tyskland och Frankrike
Den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder och Frankrikes president Jacques Chirac möttes i slutet av juli i den tyska staden Schwerin för att söka lösa sina motsättningar om EU-politiken.

De största motsättningarna gäller EU:s östutvidgning, EU:s säkerhets- politiska samarbete och hur EU:s institutioner ska omformas.

Frankrike och Tyskland har helt olika meningar om hur EU:s institutioner bör fungera i framtiden. Tyskland är mera federalistiskt och vill ge mer makt åt EU-kommissionen och EU-parlamentet. Frankrike vill stärka medlemsregeringarnas roll, dvs. EU:s ministerråd och Europeiska rådet.

Vid mötet i Schwerin tillsattes en tysk-fransk arbetsgrupp för de institutionella frågorna, en för utvidgningen och en som ska behandla säkerhetspolitiken.

Tillbaka eller Startsidan