NYHETSBREV FRÅN FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU Nr 29 JANUARI 2003

Ladda hem nyhetsbrevet som pdf-fil

GÖRAN PERSSON UTTALAR FÖRAKT FÖR DEMOKRATIN OCH FOLKVILJAN
Nyheterna på TV 4 visar den 21 december ett inslag där Sveriges statsminister Göran Persson förklarar att om det blir ett nej i folkomröstningen om EMU så kommer folkomröstningen att göras om. 
Sverige kan inte stå utanför EMU, påstår Göran Persson. Detta är ett sensationellt uttalande av en statsminister i ett land, som säger sig vara demokratiskt. "Sverige kan inte leva med ett nej till EMU" säger Göran Persson enligt Text- TV den 22 december. Han säger vidare att "om det blir ett nej till EMU i folkomröstningen så fattas det ett nytt beslut senare". Det skall således inte spela någon roll hur svenska folket röstar det blir en anslutning till EMU ändå, det är vad han säger. 

Skulle det vara som Göran Persson påstår är den nu beslutade folkomröstningen ett kvalificerat hyckleri och det är det klart och tydligt uttalat förakt för demokratin och folkviljan. 

Det är bara i diktaturländer som regeringar utelämnar alternativ. I en demokrati finns alltid alternativ till vilken politik som skall föras. Nu påstår alltså Sveriges statsminister att det finns inget alternativ till att gå med i det högerpolitiska projektet EMU. Vi kan alltså inte återgå till en
demokratisk socialistisk politisk utveckling, aldrig någonsin. Det är detta han säger. Den ekonomiska och sociala utveckling vi haft sedan han kom med i regeringen måste alltså fortsätta. Klassklyftorna måste ökas, den sociala nedrustningen fortsätta, privatiseringarna av den offentliga, den demokratiska delen, skall fortgå. 

Uttalandet är så allvarligt att det social-demokratiska partiets styrelse omedelbart bör ge sin syn på demokratin till känna. 

Jag har varit aktiv socialdemokrat sedan den 1 maj 1946 och fram till den senaste partikongressen. Men det här uttalandet från Göran Persson gäller inte bara honom och inte bara det socialdemokratiska partiet. Eftersom han är landets statsminister är det en angelägenhet för hela svenska folket som hitintills har levat i tron att demokratiska val skall respekteras av
landets regering och riksdag. 

Enligt min mening bör Göran Persson, om han förstått vad det är han sagt i TV på lördagskvällen omedelbart lämna in sin avskedsansökan. Vi kan inte ha en statsminister som inte respekterar demokratins mest grundläggande principer. 

Självklart finns det alternativ till den reaktionära högerpolitik som EU och EMU ålägger sina medlemsländer. Det visade svenska arbetarrörelsen när man drev fram den politiska demokratin. Det visade det dåvarande socialdemokratiska partiet när man steg för steg ökade graden av demokrati

och när man medvetet och konsekvent drev fram en ekonomisk och social utjämning. 

Göran Perssons uttalande är en cynisk spekulation i att de fattigaste skall avstå från att rösta, att dessa de av Göran Perssons politik hårdast drabbade grupperna, skall finna att slaget redan är förlorat. Låt honom och det ekonomiska och massmediala etablissemanget inte få rätt. Arbetare,
pensionärer, funktionshindrade, arbetslösa och sjukskrivna, gå man ur huse och rösta nej till EMU och fler försämringar av välfärden. 

ÅKE ANDERSSON

ORÄTTVIS FOLKOMRÖSTNING OM EMU!
Partiledarna har nu beslutat om förutsättningarna för den kommande folkomröstningen om EMU. Resultatet av överläggningarna blev att ja-sidan gynnas konsekvent. 

Folkrörelsen Nej till EU skrev brev till partiledarna inför deras första träff den 29 november där vi lämnade våra synpunkter. För det första så tyckte vi att det skulle gå minst ett år mellan beslut i riksdagen och datum för folkomröstning. Nu blev det inte så. I stället för ett år blev det högst sju månader. Det drabbar nej-sidan, eftersom vi inte har kampanjpengar att tillgå i dagsläget i motsats till ja-sidan. 

När det gäller resurser så menade vi att den orättvisa, som rådde vid folkomröstningen 1994 inte får upprepas. Då hade ja-sidan minst 20 gånger mer än nej-sidan. De offentliga medlen borde, enligt vår mening, i högre utsträckning gå till nej-sidan och enbart till kampanjorganisationer, dvs. inte till studieförbund. Nu blir det tvärtom. Ja-partierna i riksdagen har bestämt att ja-sidan ska få 64,5 miljoner och nej-sidan 55,5 miljoner. Därtill kommer att studieförbunden, som snarast kan räknas in på ja-sidan får 15 miljoner. Detta är skandal! 

Det blir således en minst lika orättvis fördelning av resurserna även den här gången. Medborgarna bör få veta hur mycket pengar de olika sidorna i kampanjen har att röra sig med. Det är det minsta man begära i detta läge. 

Vi föreslog att omröstningen skulle handla om ja eller nej till EMU. Ja-partierna har beslutat att frågan är om svenska folket vill införa euron eller ej. Det är ett sätt att förenkla det hela till att gälla val av sedlar och mynt, när det är så mycket mer som står på spel. Det handlar om att avveckla riksbanken och överlämna beslut till Europeiska Centralbanken i Frankfurt. Göran Persson sa för några år sedan, att frågan om medlemskap i EMU är större än själva EU-medlemskapet. Nu försöker han tillsammans med de EMU-positiva partierna moderaterna, folkpartiet och krisdemokraterna tona ner hela frågan! 

Vi framförde våra synpunkter till partiledarna med en förhoppning om att det skulle bli en demokratisk folkomröstning om EMU. Det blir det inte! 

INGELA MÅRTENSSON

SVERIGE VEK SIG
Den svenska regeringen drev frågan om sociala hänsyn vid offentlig upphandling i EU. Men tvingades ge sig i ministerrådet. 

Sverige vek sig när ministerrådet nådde en politisk överenskommelse om det så kallade försörjningsdirektivet för upphandling av vatten, energi och transporter. Regler för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader hade ministerrådet träffat en politisk överenskommelse om tidigare. 

-Sverige vidhöll i det längsta att sociala hänsyn skulle tas, men blev till slut ensam om den ståndpunkten, säger Staffan Eklöf på UD, till tidskriften Lag & Avtal. 

På en punkt innebär dock överenskommelsen att sociala hänsyn kan tas och det är när detta anges redan i annonsen. När anbudet sedan ska utvärderas måste upphandlaren antingen gå på lägsta budet eller ta hänsyn till de kriterier som satts i annonsen. Det lägsta anbudet är dock begränsat till att vara det mest ekonomiskt fördelaktiga för den upphandlade enheten, inte för samhället i stort. 

UTVIDGNINGEN KOSTAR 1O9 MILJARDER
Vid EU:s toppmöte i Köpenhamn blev villkoren för tio ansökarländer klara. 

Utvidgningen innebär att antalet medlemsländer i EU blir 25 i stället för 15. Befolkningen ökar med 75 miljoner till 454 miljoner. BNP per person minskar med 10.000 kronor. Antalet officiella EU-språk blir 21 i stället för 11. 

De nya medlemsländerna kommer att kosta 109 miljarder kronor när man räknat bort deras egna bidrag. Utvidgningen av EU kostar 2,2 miljarder kronor för Sverige fram till 2006. År 2006 ska stöden förhandlas om. Kandidatländerna får då 2.048 kronor per person i stöd från strukturfonder och liknande. Motsvarande stöd till greker och portugiser är 3.640 kronor.

STORA UTMANINGAR VÄNTAR EU
Det utvidgade EU kommer att ställas inför stora utmaningar. Redan innan talen om Europas enande klingat bort i Köpenhamn hördes de första varningarna.

-Ett utvidgat Europa måste förbli hanterbart, sade Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder.
Tyskland, Italien, Belgien och andra som vill ha ett tätare EU är oroade för att unionen lamslås. Krav på att slopa medlemsstaters vetorätt på en rad områden diskuteras nu i EU:s framtidskonvent. 

De stora ekonomiska skillnaderna mellan öst och väst kan också skapa problem. Hårda strider om EU-pengar väntar. Spanien, Portugal och Grekland som i dag får mycket regionalstöd kommer inte längre att vara de fattigaste länderna i EU. Det kan också bli svårare att reformera EU:s kostsamma jordbrukspolitik, när de nya ländernas bönder nu får del av de eftertraktade EU-stöden. 

De ekonomiska skillnaderna kan skapa sociala spänningar i unionen. Även låglönejobb i väst kan vara attraktiva och leda till att många i Östeuropa försöker hitta jobb i väst. De nuvarande EU-länderna har dock skaffat sig möjlighet att under de första åren inskränka arbetskraftens fria rörlighet i unionen för de nya EU-medborgarna. 

SMINKTEST PÅ DJUR FÖRBJUDS
Smink som har testats på djur ska inte säljas i EU. Det har EU-parlamentet och ministerrådet enats om i en förlikning. 

Överenskommelsen innebär att kosmetikatester på djur förbjuds så snart det formella beslutet har tagits -om det finns alternativa metoder att testa produkten. I annat fall träder förbudet i kraft först 2009. Några tester får respit till 2013. Det blir också förbjudet att sälja kosmetika som har testats på djur, oavsett om produkten är tillverkad inom unionen eller importerad.

BRITTERNA SÄGER NEJ TILL EURO
Opinionsmätningar visar att britternas motstånd mot att införa euron är den högsta hittills. I institutet Barclays undersökning svarade 60 procent av de tillfrågade att de skulle rösta nej om regeringen genomförde en folkomröstning om att byta ut pundet, skriver tidningen Financial Times. Endast 26 procent av de 2.000 intervjuade skulle rösta ja. 

EMU-motståndet är det högsta sedan institutet började med sina mätningar i slutet av 2001. 

EU OCH NATO SLÖT SAMARBETSAVTAL
EU och militäralliansen Nato slöt i mitten av december formellt en samarbetspakt som gör det möjligt för EU att för första gången skicka ut så kallade fredsbevarande trupper. Överenskommelsen lades fast i ett gemensamt uttalande av Natos generalsekreterare George Robertson och EU:s utrikespolitiske representant Javier Solana, som kallade uttalandet "en milstolpe i Natos och EU:s strategiska partnerskap”.

 

Tillbaka eller Startsidan