nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

01 juli 2012 -  pdf_icon

 

Tyskland vinnare på EU-toppmötet

Efter EU-toppmötet i den 28-29 juni utropades närmast enstämmigt Tysk-lands Angela Merkel till förlorare medan Spaniens Mariano Rojoy och Italiens Mario Monti korades till vinnare. Som grund låg beskedet att EU:s så kallade räddningsfond [ESM] skulle få rätt att direkt rekapitalisera de konkursfärdiga spanska bankerna och vid behov även direkt stödköpa italienska statspapper. Budskapet minskade tillfälligtvis räntebördan för Spanien och Italien.

Bedömningen byggde på ett förbiseende av att beslutet var förknippat med hårda villkor. Liksom många gånger tidigare bekräftades talesättet att djävulen gömmer sig i detaljerna. Tar man hänsyn till de finstilta betingelserna så pekar bedömningen i en helt annan riktning. Angela Merkel hade egentligen inte gjort de eftergifter som Spanien och Italien hade önskat sig och hon hade inte heller släppt till några nya pengar till ESM.

Som ett villkor för beslutet krävde nämligen Merkel att det först skulle skapas en gemensam europeisk finansinspektion som kontrollerar bankerna. Det nuvarande systemet med 27 olika nationella tillsynsmyndigheter skulle ersättas av en ny, överstatlig institution, åtminstone för de 17 medlemmar som är med i den överstatliga valutan. Sannolikt kommer den nya finansinspektionen att placeras inom den Europeiska centralbanken [ECB] i tyska Frankfurt.

Ett förslag kommer senare i sommar och ska diskuteras i höst. Beslut kommer tidigast i december. Först därefter kan toppmötets besked omsättas i praktiken. Det dröjer alltså minst ett halvår.

EU-ledarna diskuterade också förslaget om ökad ekonomisk integration som presenterades den 26 juni av EU-ordförande Herman van Rompuy, EU-kommissionens José Manuel Barroso, ECB-ordförande Mario Draghi och Eurogruppens ordförande Jean-Claude Junker. Deras ”generalplan” omfattar fyra områden; strukturreformer, en bankunion, en finanspolitisk union och en fullskalig politisk union.

Europeiska rådet uppmanade till fortsatt arbete med dessa frågor som alla pekar i riktning mot det av Tyskland önskade Europas förenta stater och en interimsrapport kommer att läggas fram för Europeiska rådet i oktober och en slutrapport till decembertoppmötet.

Gösta Torstensson

 

 

Övervåld mot grekiska demonstranter

I en ny rapport hävdar Amnesty International att grekisk polis systematiskt använder övervåld mot fredliga demonstranter. Misshandel ska ha förekommit både på offentliga platser och i polisens häkteslokaler.

Samtidigt menar Amnesty att de grekiska myndigheterna är ovilliga att utreda och straffa de skyldiga poliserna trots att övervåldet strider mot internationell rätt.

Den nybildade regeringen har nu ett tillfälle att erkänna den stora omfattningen av polisvåld och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att polisen är återhållsam och tydligt identifierar sig under demonstrationer. Dessutom måste de se till att oberoende och effektiva utredningar sker kring dessa brott så att ansvariga kan ställas till svars. Det måste också upprättas en oberoende instans för polisklagomål, säger David Diaz-Jogeix på Amnesty i ett pressmeddelande.

Enligt Amnesty är flyktingar, asylsökande och människor som lever i samhällets utkant särskilt utsatta för polisens övervåld. Eftersom våldet inte utreda menar Amnesty också att de drabbade tappat tron på rättsväsendet och därför slutat att anmäla övervåldet.

Ingen står över lagen. Allra minst de personer som är satt att upprätthålla den, säger David Diaz-Jogeix.

Gösta Torstensson

 

Tysklands författningsdomstol granskar finanspakten

Den tyska författningsdomstolen inledde förhören den 10 juli huruvida euro-ländernas finanspakt och räddningsfonden ESM är förenliga med den tyska grundlagen. Domstolen förväntas inte stoppa en ratificering men kan ställa krav på folkomröstning eller föränd-ringar i den tyska författningen för att avstå finanspolitiskt självbestämmande till Brysselinstitutionerna.

En ytterligare försening av ESM, som skulle ha startat redan i juli, skulle ”allvarligt skada tron på euroländernas förmåga att ta nödvändiga beslut i tid”, sade Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble i domstolsförhöret.

 

EU-länder ger ej utlovat bistånd

Bara 9 av 27 EU-länder ger det bistånd de lovat. Det visar Aidwatch-rapporten som släpptes den 26 juni inför EU-toppmötet den 28-29 juni i Bryssel. Samtliga EU-länder har åtagit sig att ge minst 0,7 procent av BNI. Sverige är ett av de länder som klarar målet genom att ge 1,02 procent av BNI i bistånd medan stora länder som Tyskland och Frankrike gav mindre än 0,5 procent av BNI.

 

Ökad arbetslösheten i euroländerna

Arbetslösheten i euroområdet [det vill säga 17 av EU:s 27 medlemsstater] har nått en ny rekordnivå på 11,1 procent, den högsta sedan euron startade 1999. I EU i allmänhet och EMU i synnerhet är målet för den ekonomiska politiken budgetbalans och prisstabilitet, medan sysselsättningen är en restpost i bokföringen; den får bli vad den blir.

 

Bildt tror att Storbritannien lämnar EU

I en debattartikel på Newsmill skriver Carl Bildt att det närmare samarbetet mellan euroländerna som håller på att byggas upp, med Storbritannien utanför, kan leda till att sammanhållningen på den inre marknaden ger efter. ”Jag oroas också av att den brittiska debatten driver i en riktning som riskerar att leda till att man faktiskt mäler sig ur samarbetet”, skriver Bildt. Premiärminister David Cameron pressas av flera företrädare för konservativa Tories att utlysa en folkomröstning, men han har hittills avfärdat sådana propåer. Labourledaren Ed Milliband håller dörren öppen för en omröstning på sikt, men skulle argumentera för att Storbritannien stannar i EU.

 

Omfattande privatiseringar i Grekland

Greklands nya regering har gjort en helomvändning och kräver inte längre uppmjukningar av EU:s påbjudna åtstramningar. Men i ett tal där premiärminister Antonis Samaras presenterade regeringens ekonomiska plan för de närmaste fyra åren, bad han om två års frist hos EU och IMF för de 237 miljarder euro som landets måste ”spara” enligt ”räddningspaketet”. Samaras lovade bland annat mer långtgående privatiseringar än som tidigare diskuterats, och sade att fler statliga företag skulle stängas eller fusioneras före årsskiftet. Samaras tal var starskottet på en tre dagar lång debatt som avslutas med en förtroendeomröstning i parlamentet inför Eurogruppens möte Bryssel.

 

Stora nedskärningar i Italien

Italiens regering, under ledning av EU-teknokraten Mario Monti, kom efter nattmangling överens om förslag till åtgärder för att minska de statliga utgifterna med motsvarande 226 miljarder kronor på tre år. Mycket av nedskärningarna planeras inom hälsovård och offentlig förvaltning.

 

Cypern ansöker om ”nödlån”

EU:s nya ordförandeland Cypern tvingades nyligen be om ”nödlån” från EU och Internationella valutafonden, IMF för att rädda sin banksektor. Valetta har haft besök av den enarådande EU/ECB/IMF-trojkan och finansminister Vassos Shiraly begär att landet ska få goda lånevillkor. Han menar att landets ekonomiska kris beror på den stora nedskrivning av lånen till grekiska banker som euroländerna tvingade fram. Den kostade Cypern 4,2 miljarder euro, vilket enligt Dagens Nyheters korrespondent i Bryssel, Henrik Brors, motsvarar en fjärdedel av landets bruttonationalprodukt.

 

Kompakt folkligt motstånd mot Nato

Moderaterna och Folkpartiet vill att Sverige ska bli medlem i Nato. Centerpartiet är inte för ett medlemskap i dag, men vill att frågan ska utredas. Men hos svenska folket finns det ett kompakt motstånd mot Nato-medlemskap. Totalt är det bara 19 procent av befolkningen som tycker är en bra idé att Sverige söker medlemskap i Nato. Det visar den senaste årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. De rödgröna väljarna är allra mest negativa till svenskt Nato-medlemskap.

”Jag tror inte att det kommer att ske under överskådlig framtid”, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och författare till rapporten om ett eventuellt Nato-inträde.

 

Ferrari räknar med vinstlyft

Den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari står stadigt i eurokrisen och räknar med att vinsten ökar i år.

”Vi levererade en nettovinst 2011 på över 600 miljoner euro [5.400 miljoner svenska kronor] och jag förmodar att vi överträffar detta redan utmärkta resultat i år”, säger Ferrarichefen Luca di Montezemolo. Ferraris vinst efter skatt steg med 17,2 procent under årets första kvartal till 40,1 miljoner euro, cirka 360 miljoner kronor.

 

Spanien får ett års respit

EU-ländernas 27 finansministrar bekräftade euroländernas överenskommelse om ”nödlån” till Spanien banker och att Spanien ska få ett extra år på sig att åstadkomma den utlovade budgetsaneringen.

– Målet är att komma ned till 6,3 procent i år, 4,5 procent 2012 och 2,8 procent 2014, preciserade EU:s finanskommissionär Olli Rehn. Spanien ska få tillgång till 30 miljarder euro i stöd till bankerna i slutet av juli. Totalt är euroländerna beredda att låna ut 100 miljarder euro.