nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

15 september 2012 -  pdf_icon

 

För en humanare flyktingpolitik

EU och dess medlemsländers prioriteringar är att hålla flyktingar och immigranter utanför sina gränser, att skicka iväg dem, och bara i sista hand låta dem stanna. Säkerhet och militarisering vid EU:s yttre gränser uppfattas som det viktigaste, där man kommit längst. En mur har byggts upp runt unionen mot omvärlden, bevakad av Frontex, EU:s gränspolis. För att stänga den sista vägen in för människor som söker skydd från hungersnöd, krig och förföljelse är Frontex nu i färd med att förstärka muren längs Greklands gräns mot Turkiet.

Enligt Lissabonfördraget ska EU utforma en politik med syftet att ”säker-ställa kontroll av personer” och ”effektiv övervakning” av de yttre gränserna, samt stegvis införa ett ”integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna”. De medlemsstater som har gränser mot länder som inte är medlemmar i EU fungerar som murar mot omvärlden, eftersom de ansvarar för att kontrollera att inga flyktingar tar sig in i unionen.

Och EU har med växande framgång täppt till hålen i sin yttre gräns. Så framgångsrikt att FN:s flyktingorgan UNHCR manar EU att inte glömma att bland dem som söker sig till Europa finns också människor med rätt till skydd. Skärpt gränskontroll kan hota asylrätten, varnar UNHCR.

Redan 2012 ska EU enligt planerna ha en gemensam asylpolitik med samma regler och samma tillämpning i alla medlemsländer. Men interna tvister gör det svårt att få fram nya enhetliga asyllagar. EU:s medlemsländer, med Frankrike och Tyskland i spetsen, är mer måna om att stoppa ”illegal invandring” än om att säkra förföljdas rätt till skydd.

Den restriktiva flyktingpolitiken med bland annat visum - och transportör-krav gör det allt svårare för asylsökande att komma in i EU. Under 2010 ansökte 223.370 människor om asyl i hela EU, och bara 55.000 fick stanna. Alla som passerar de yttre gränserna registreras bland annat i Eurodac, en databas med fingeravtryck från alla personer över 14 år som sökt asyl i ett EU-land.

EU:s regelverk föreskriver att migranters asylansökningar ska hanteras i det land de först anlänt till. Inskränkningar i asylrätten bryter mot FN:s flyktingkonvention och äventyrar rättssäkerheten för de asylsökande.

Samtidigt som EU bedriver en restriktiv flyktingpolitik saknar miljoner papperslösa flyktingar och immigranter grundläggande sociala och mänskliga rättigheter.

I flera av EU:s medlemsländer, till exempel Ungern och Holland, bedrivs en öppen rasistisk politik mot romer, judar, muslimer och andra etniska eller religiösa befolkningsgrupper.

Gösta Torstensson
 


Grekland i politiskt och socialt tumult

”Efter finanskrisen och EU:s åtstramningspolitik befinner sig Grekland i politiskt och socialt tumult.” Det skriver Kristoffer Viita och Ida Therén på Aftonbladets kultursidor [7 september]. ”Landet har förvandlats till ett prov-sprängningsområde för idén om interndevalvering, det vill säga att lägre löner ska öka konkurrenskraften och ge lägre priser. Det har bara lett till ökad fattigdom. Arbetslösheten är 21 procent, ungdomsarbetslösheten över 50 procent, och självmorden har ökat med 22 procent de två senaste åren. Lönerna i den offentliga sektorn har gått ner med 40 procent. Minimilönen ligger på 500 euro i månaden.”

Gösta Torstensson
 


Tyskland fortsätter stödja krisfond

Den 11 september fick EU:s så kallade krisfond, ESM, klartecken från den tyska författningsdomstolen som slog fat att Tysklands deltagande i ES M inte strider mot den tyska grundlagen. Därmed får Tysklands åtaganden till ESM inte överstiga 190 miljarder euro utan godkännande av förbundsdagen, det tyska parlamentets underhus. Domstolens utslag innebär att Tyskland, som är den största långivaren kan ratificera fördragsändringen bakom ESM och den så kallade finanspakten, som är ett mellanstatligt avtal mellan de 17 euroländerna.

 

Portugal får nya lån från trojkan

Den så kallade trojkan – ECB, EU-kommissionen och IMF – har gett klartecken för nästa utbetalning av ”nödlån” på motsvarande 37 miljarder kronor till Portugal i oktober. Ekonomikommissionären Olli Rhen beskrev det som en milstolpe för Portugal: ”Under mycket svåra extrema förhållanden har Portugal lyckats fortsätta genomföra sitt ekonomiska anpassningsprogram. Förtroendet för Portugal bland internationella investerare fortsätter därför att växa.”

De så kallade ”nödlånen” uppgår till totalt 442 miljarder kronor från EU/ECB och 221 miljarder kronor från IMF.

 

Svenska vinodlare ska bryta mot lagen

Svenska vinodlare planerar en protestaktion. Under en dag nästa sommar ska de sälja vin från sina gårdar. Syftet med aktionen är att få till stånd en rättslig prövning som kan gå vidare till EU:s domstol. Där kan det bli en prövning av hela det svenska
 

 

försäljningsmonopolet som finns genom Systembolaget.

Odlarna har engagerat jurister som ska gå igenom de eventuella följderna av den planerade protestaktionen. Svenska viinodlare får idag leverera sina produkter till Systembolaget för lokal försäljning, men de anser att en gårdsförsäljning, men de anser att en gårdsförsäljning skulle ha mycket stor betydelse för odlingens lönsamhet.

 

Katalaner kräver ett eget land

En och en halv miljon katalaner demonstrerade den 11 september i Barcelona mot att tillhöra Spanien och krävde att få bilda ett eget land. Missnöjet rör bland annat, enligt TT, den ekonomiska börda som katalane-rna känner att de åläggs under den spanska ekonomiska krisen.
 

 

Parlamentariker utreds i rasistdåd

Grekisk polis utreder om medlemmar av det nynazistiska partiet Gyllene gryning gjort sig skyldiga till rasistdåd. På en video syns hur ett 30-tal aktivister i uniform kräver torgahandlare med utländskt utseende på id-handlingar och sedan vandaliserar deras stånd i Rafina nära Aten, utan att polis ingriper.

De misstänks nu för skadegörelse och olovlig myndighetsutövning. Bland de misstänkta finns två av partiets parlamentsledamöter.
 

 

Finlands jobbveckor är kortast

Tväremot alla påståenden är det faktiskt inte EU-länderna i syd som jobbar minst. Det är nordbor som har bland de kortaste arbetsveckorna i EU.

Det framgår av en ny rapport från EU-organet Eurofond som har samman-ställt offentlig statistik över arbetstider i EU-länderna under förra året.

I Finland motsvarar ett heltidsjobb i snitt 37,8 timmar på en vecka, inklu-sive eventuell övertid och frånvaro. Det gör den finska arbetsveckan kortast i Europa följt av Frankrike och Irland. På åttonde plats hittar man Sverige med en arbetsvecka på 38,9 timmar i snitt.

Krisdrabbade Grekland har en arbetstid på 39,9 timmar.

Längst är arbetsveckan i Rumänien med i snitt 41,3 timmar följt av Luxem-burg och Tyskland, enligt Eurofonds redovisning.
 

 

Utan invandrare stannar bussen

En av fyra buss- och spårvagnsförare i Sverige är född utanför Europa. Bussförare är det nionde vanligaste yrket för invandare i Sverige. Det framgår av Bussbranschens årliga statistik.

Ungefär 6.000 av landets 22.900 buss-och spårvagnsförare är födda utanför EU och Europa. ”Utan invandrare stannar bussen”, konstaterar Buss-branschens Riksförbund i sin årliga rapport.
 

 

Nya nedskärningar i Grekland

Greklands premiärminister Antonis Samaras har kommit överens med sina koalitionspartner från partiet Pasok och Demokratisk vänster om innehållet i det ”sparpaket” som regeringen måste presentera till den så kallade trojkan – EU-kommissionen, Europeiska central-banken och Internationella valutafonden – när den kommer på besök till Aten.

– Det finns en politisk överenskommelse om paketet, sade finansminister Yannis Stournaras efter mötet.

Bland annat väntas lägre pensioner, lönesänkningar för statsanställda och en minskning av antalet anställda i den offentliga sektorn.
 

 

Tysk militär får fler befogenheter

Tysklands författningsdomstol har beslutat att tillåta militären att genom-föra stridsoperationer inom landets gränser i händelse av ett terrorangrepp av ”katastrofala proportioner”. Beslutet är en mildring av de strikta begränsningar av militärens befogen-heter som fastslagits i landets författning efter andra världskriget.
 

 

Frankrike kan ratificera finanspakten

En fransk författningsdomstol har sagt att Frankrike kan skriva under den så kallade finanspakten som euroländerna enats om och som, enligt Svenska Dagbladets Brysselreporter Teresa Küchler ”överlämnar stor del av makten över deras ekonomiska politik till Bryssel”. Finanspakten går inte emot franska grundlagar om självbestämmande. President Francois Hollande räknar nu med att ratificera pakten i september som planerat och ”lugna de marknadsaktörer som tvivlat på att eurogruppens krisåtgärder går att genomföra” skriver Teresa Küchler.