nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header
Nyhetsbrev 2014

01 april 2014
  
Jättedemonstration mot EU i Madrid
Omkring 200 000 spanjorer demonstrerade den 22 mars mot den spanska centralregeringen och EU:s åtstramningspolitik. Regeringen har bland annat genomfört momshöjningar och nedskärningar inom utbildning och sjukvård, samtidigt som kostnaderna för att rädda landets krisande banker varit enorma

 

15 mars 2014

Skillnaderna mellan euroländerna ökar

”Till unionens [dvs. EU] byggstenar hör att undvika att alltför stora ekonomiska skillnader skapar slitningar mellan medlemsländerna.” Det skriver Dagens Nyheters ledarredaktion [14 mars].

 

01 mars 2014

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet

EU:s statistikbyrå Eurostat har sammanställt arbetslöshetstalen för samtliga 270 regioner i EU. [Sverige har delats in i åtta regioner, till exempel Stockholm och Sydsverige – Blekinge och Skåne.]

 

15 februari 2014

NORSKA TRANSPORT SÄGER NEJ TILL EES

Nyligen antog det norska transport-arbetarförbundet som det första LO-förbund i Norge, att det ska verka för att helt slopa EES-avtalet, som tvingar landet att följa de av EU beslutade reglerna för EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

 

01 februari 2014

Europafacket fördömer EU/IMF-trojkan

Under en hearing i EU-parlamentet presenterade Europafacket n en rapport om sin egen undersökning av Trojkans aktiviteter i Cypern, Grekland, Irland och Portugal. Resultatet var att i dessa länder där Trojkan hade genomfört sin politik blev det ekonomiska och sociala priset högt. Europafacket kräver väsentliga förbättringar i de existerande program och mekanismer för att försäkra sig om att Trojkans politik för åtstramning och avreglering in the skall upprepas i framtiden

 

15 januari 2014

Euroländerna står inför ett vägval

EU-federalisten Rolf Gustavsson skriver i moderata Svenska Dagbladet om ett hemligt diskussionsprotokoll som läckt från senaste EU-toppmötets arbetsmiddag.

 

01 januari 2014

Reformera den ekonomiska politiken

TCO:s ordförande Eva Nordmark vill ändra den ekonomiska politiken i Sverige. I en debattartikel i Expressen [22 december] skriver hon ”för att jobbpolitiken ska få fart behöver finans- och penningpolitiken stimulera efterfrågan i ekonomin. Överskottsmålet i de offentliga finanserna måste ses över och Riksbanken behöver få ett kompletterande sysselsättningsmål.”