nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Lokalavdelningar och kontaktpersoner

Kontakta rikskansliet om du inte hittar någon lokalavdelning eller kontaktperson nära dig!  Tel 031- 701 01 77,  epost_icon

Sverigekarta

 

AB  Stockholms län
      ● Stockholm  ● Botkyrka

C    Uppsala län

D    Södermanlands län

E    Östergötlands län

F    Jönköpings län   
      ● Nässjö

G    Kronobergs län

H    Kalmar län

I      Gotland

K    Blekinge län

LM  Skåne län

O    Västra Götaland 
      ● Göteborg

N    Hallands län

S    Värmlands län

T    Örebro län

U    Västmanlands län

W   Dalarnas län

X    Gävleborgs län

Y    Västernorrlands län

                                                                              ● Sundsvall

                                                                       Z   Jämtlands län

                                                                       AC Västerbottens län

                                                                       BD Norrbottens län