Folkrörelsen 

 


 Nej till EU presenterar

 
Start   
 Om sidan
  Vi söker låtar
 Nostalgihörna  
 Tipsa en kompis
 Kontakta oss
  Nej till EU
 

Unionsvise

Text och musik: Jørn Simen Øverli (Norge)
Hemsida: www.casanostra.no

 

"I år er det 100 år siden Norge fikk sin frihet og unionen med Sverige ble oppløst. Det la grunnlaget for den utviklingen av demokratiet og velferden vi så utover på 1900-tallet. Norge vant retten til å ha en egen utenrikspolitikk, og vi visste også å bruke den til å være i front i internasjonalt samarbeid når det gjaldt miljø, fredsmekling og det å løse konflikter.

«Nei til EU» vil fokusere på at unionsstriden i 1905 og 2005 faktisk handler om det samme. Det handler om fortsatt å kunne ha en egen utenrikspolitikk, og å kunne utvikle folkestyret og velferden slik landets innbyggere vil. Kort og godt handler det om å styre selv, utenfor union!" (skivomslaget)