Pressmeddelande 2000-09-29

Danska folkets nej till valutaunion
är en seger för demokratin

Folkrörelsen Nej till EU välkomnar det danska folkets klara avståndstagande till EU:s valutaunion. Det är en seger for demokratin.

Valutaunionen är ett viktigt steg på vägen till en federation i Europa och det var denna utveckling som danskarna sa nej till. En klar majoritet sa ja till att Danmark själva ska bestämma om den ekonomiska politiken i stället för att lämna över ansvaret till den Europeiska Centralbanken. 

Ja-sidan försöker kategorisera motståndarna till euron som extremister på vänster- och högerkanten. 53 procent av befolkningen kan inte vara extremister. 

I den danska folkomröstningen deltog närmare 90 procent av de röstberättigade. Det kan jämföras med valet till EU-parlamentet där knappt hälften röstade, vilket visar att EU inte har folkets stöd. Etablissemangets EU-positiva inställning speglar inte befolkningens uppfattning. Det gäller Danmark såväl som Sverige och troligen merparten av medlemsländerna i EU. Det här var första gången ett folk fick chansen att säga sin mening om valutaunionen och då engagerade man sig och sa nej. Ur det perspektivet var folkomröstningen också en seger för demokratin.

Euron har inte blivit den starka valuta som EU-entusiasterna hoppats på. Valet i Danmark kan också tolkas som en misstro mot euron. Göran Persson sa i sin kommentar till utgången i danska omröstningen att han är orolig för hur små valutor som den svenska och danska ska klara sig i en lågkonjunktur. Vi undrar snarare över hur euron ska klara sig i en lågkonjunktur när den inte klarar sig särskilt bra i en högkonjunktur. 

EMU är inget ekonomiskt utan ett politiskt projekt. Det är en viktig del i en federativ utveckling av Europeiska Unionen. Den utvecklingen är Folkrörelsen Nej till EU emot. Genom en folkomröstning bör det svenska folket liksom det danska få säga vad de tycker om EMU.

Folkrörelsen Nej till EU  

Eivor Nilsson                         Ingela Mårtensson
ordförande                              vice ordförande

Mer information:
Ingela Mårtensson tel 031-82 36 28 , 031-972 62

 

Tillbaka eller Startsidan