2000-12-13
Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU 

Nicefördraget strider mot grundlagen

EU:s nya fördrag - Nicefördraget - handlar om makten i unionen mellan stora och små medlemsländer. Nicefördraget innebär att EU tar ytterligare steg i överstatlig och federal riktning genom utvidgning av området för majoritetsbeslut, mer proportionell fördelning av rösterna i ministerrådet och EU-parlamentet. De små ländernas inflytande minskar genom färre röstandelar i ministerrådet, färre platser i unions- parlamentet, införande av majoritetsbeslut på allt fler områden samt genom att medlemsländerna bakbinds när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Allvarligast är att vetorätten, som är en livboj för de små medlemsstaterna, urholkas alltmer. Därmed ökar överstatens förmåga att köra över medlemsländernas demokratier.

Nicefördragets tillskyndare hävdar att EU måste göras till en effektivare beslutsmaskin för att unionen i framtiden ska kunna fungera med fler medlemmar. Det är inte sant. Kraven på revideringar av fördragen som ska centralisera makten ytterligare innan unionen förstoras geografiskt, handlar mer om att supermaktsbyggarna använder utvidgningen som ett redskap för att driva igenom en alltmer integrerad och överstatlig union. Huvudsyftet med fördragsändringarna är inte att möjliggöra den planerade territoriella expansionen av EU i Öst- och Centraleuropa samt Medelhavsområdet, utan att säkerställa att Tyskland och Frankrike ska kunna fortsätta att dominera unionen även i framtiden.

Nicefördraget kommer dels att öka de stora ländernas makt på de mindre nationernas bekostnad, dels medföra att ännu mer makt flyttas från de nationella demokratierna till de överstatliga och/eller federala unionsorganen. Resultatet blir i båda fallen att den av svenska folket valda riksdagen får allt mindre att säga till om. Nicefördraget strider mot Sveriges grundlag. Enligt den ska makten utgå från folket. Så är det inte i EU. Systemet är odemokratiskt. Nicefördraget medför att den nationella självbestämmanderätten krymper än mer. Lättviktiga medlemsstater som Sverige får försämrade möjligheter att undvika att bli tillplattade när EU:s tungviktare sätter makt bakom orden.

Folkrörelsen Nej till EU säger bestämt nej till Nicefördraget och kräver att riksdagen vägrar ratificera det nya fördraget. Riksdagens ledamöter har inget mandat från svenska folket att bryta mot grundlagen och än mer sälja ut vårt lands självbestämmande.

Eivor Nilsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU

Ingela Mårtensson, förste vice ordförande i Folkrörelsen Nej till EU

För vidare information kontakta 
Eivor Nilsson 073-0425179
eller Ingela Mårtensson 0706-291191

 

Tillbaka eller Startsidan