Pressmeddelande 2002-11-26

Inför  partiöverläggningarna om folkomröstning om EMU 

Folkrörelsen Nej till EU har i brev till partiledarna (2002-11-26) presenterat följande synpunkter på den kommande folkomröstningen om EMU. 

Utifrån erfarenheterna från förra omröstningen 1994 krävs att: 

  • det finns god tid mellan beslut i riksdagen och folkomröstningens genomförande - minst 1 år 
  • omröstningen gäller Ja till EMU eller Nej till EMU 
  • ingen offentlig information till medborgarna 
  • offentliga medel till politiska partier och övriga kampanjorganisationer. Högre anslag till nej-sidan.

Brevet i dess helhet bifogas.  (Läsbrevet här)

För mer information: Ingela Mårtensson 031- 823628 eller 0706291191

 

Tillbaka eller Startsidan