Pressmeddelande 2006-01-28

Öppet brev till statsminister Göran Persson:
Den nederländska regeringen har givit Dig det klarläggande om EU-konstitutionen som Du begärt!

Till Sveriges Radio den 17 juni sade Du: ” Jag har begärt också ett klarläggande från Frankrike och Holland hur dom ser på sina nej. Tidigare har det ju varit så vid den här typer av processer att dom har kommit tillbaka en gång till och sagt att OK vi ställer upp på det här och har gjort en ny folkomröstning”.

Detta uttalande är Din och regeringens officiella förevändning för att inte konstatera det självklara att EU-konstitutionen har fallit efter de klara nej:en i Frankrike och Holland. Fördragsändringar kräver godkännande av alla de 25 medlemsländerna.

Den nederländske statsministern Jan-Peter Balkenende gav den 27 januari på en konferens om ”europeisk identitet”, arrangerad av det österrikiska ordförandeskapet, det ”klarläggande” besked Du frågat efter. Den nederländska regeringen accepterar inte att av EU:s regeringschefer ha utsetts till syndabock för det konstitutionella dödläget om konstitutionen. 

Till pressen sade Balkenende att ”problemet är inte bara Frankrike och Nederländerna. Om man skulle ha folkomröstningar i Polen, Storbritannien och Danmark är jag inte säker på vad som skulle hända”, och han antydde därmed till pressen att utgången antagligen skulle bli ett nej även i dessa länder. Balkenende uttalade också ”att det är orealistiskt att förelägga medborgarna konstitutionen en andra gång”. Den nederländske utrikesministern Bernard Bot har vid upprepade tillfällen sagt att konstitutionen är ”död”.

Ditt uttalande har också fått effekten att EU-debatten i Sverige i stort sett har avstannat. Inga initiativ till EU-debatt har tagits under den s.k. tankepausen. Samtidigt i praktisk politik fortsätter EU-anpassning mot alltmer överstatlighet. Några exempel:

·         EU-kommissionen med aktivt bistånd av den svenska regeringen (?) förbereder nu en kompromiss om EU:s tjänstedirektiv, ett direktiv som sätter svenska kollektivavtal ur spel och som leder till lönedumpning, utslagna småföretag, fortsatt avreglering av offentlig sektor och på sikt sviktande skatteunderlag.

·         Försvaret omvandlas i snabb takt från ett folkförsvar till ett insatsförsvar som med ”hemliga” soldater under EU- och Natobefäl skall operera utanför Sveriges gränser.

·         Din regering lägger sig i andra staters interna angelägenheter genom att ställa upp på EU:s och USA terroriststämpling av Hamas, en folkrörelse och ett parti som har vunnit ett i alla avseende demokratisk ordning genomfört val. Din utrikesminister hotar efter valet med indraget bistånd.

·         Din justitieminister är pådrivande i Sverige och på EU-nivå med att införa ett storebrorsamhälle som hotar den personlig integriteten under förevändning att bekämpa internationell brottslighet och terrorism.

·         Din regering har lagt fram en proposition Ny värld – ny högskola, som underordnar universitet och högskolor till EU:s Lissabonprocess. Den akademiska friheten är snart ett minne blott och studenter och universitetsanställda blir ”hjärntvättade” individer på en europeiska utbildnings- och forskningsmarknad.

Den viktigaste lärdomen av folkomröstningar i Frankrike och Holland var att det inte går att skilja på EU-politik och inrikespolitik. Det är dags att regeringen talar klarspråk, så att vi kan återfå en aktiv demokratisk debatt. Du har den 27 januari fått ett ”klarläggande” av den nederländska regeringen. 

Folkrörelsen Nej till EU kräver 

att Du offentliggör den skriftväxling Du i tjänsten har haft med den franska och nederländska regeringen med anledning av Ditt uttalande den 17 juni

att regeringen skriver till EU-kommissionen och konstaterar att EU-konstitutionen har fallit

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU
08 752 8550; 08 790 7359 (arb)

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan