2006-02-20
Uttalanden från Folkrörelsen Nej till EU 

Tjänstedirektivet hotar de fackliga rättigheterna och välfärden

Torsdagen 16 februari antog EU-parlamentet det s.k. tjänstedirektivet. Direktivet är en del i EU:s avreglering och ett led i Lissabonprocessen som ska göra EU till världens mest konkurrensmässiga och dynamiska ekonomi till år 2010.

I det ursprungliga förslaget gällde principen att vid tjänsteproduktion i utlandet skulle ursprungslandets regler, och löner, gälla. Detta hade hotat den nordiska modellen med kollektivavtal.

Genom en kompromiss mellan de socialdemokratiska och kristdemokratiska grupperna i EU-parlamentet har principen om ursprungslandet lyfts ut och därmed kunde direktivet antas.

Principen om ursprungslandet har döpts om till ”rätt att tillhandahålla tjänster”. 

Ramdirektiv öppnar väg för EU-domstolen
Tjänstedirektivet är ett s.k. ramdirektiv och därmed inte skrivet som en detaljerad lagtext. Detta skall medlemsländerna själva göra varefter processen utvärderas 2008. Det gör att många av de oklarheter som finns i direktivet istället riskeras att anmälas till EU-domstolen. EU-domstolens uppgift är att döma enligt EU: s fördrag vars inriktning är en öppen marknad och en marknadsliberal inställning.  Det är en uppenbar risk att löntagare inte kommer att ha något stöd hos EU-domstolen vid tvister om tjänstedirektivet.

Det är starka ekonomiska intressen som står på spel och som har intresse av att få sina möjligheter prövade.

Oklart med undantag
Det finns en rad undantag i tjänstedirektivet. Dels sådana som är redan är föremål för andra harmoniseringsprocesser som finansiella tjänster, spel, transporter mm. Tjänstedirektivet medger dock viss konkurrens inom offentlig sektor. Detta gäller vård i hemmet och städning. Kanske är den svenska pigdebatten därmed avgjord. Vård i hemmet och privat vård omfattas inte av undantagen. Oklart är även vad gäller el, gas och vatten. Där är distributionen undantagen men vad gäller tex. vattenverk och avloppsverk är inte preciserat.

Mellanstatliga överenskommelser – inte EU-lagstiftning
Folkrörelsen Nej till EU är inte emot en förenklad möjlighet för utländska tjänsteföretag att bedriva verksamhet i Sverige om det är helt på svenska villkor. Men det ska inte ske genom EU-lagstiftning där Sverige frånhänder sig möjligheten till nationell lagstiftning utan genom mellanstatligt samarbete.

Folkrörelsen Nej till EU avvisar därmed tjänstedirektivet som helhet.

Per Hernmar
Styrelseledamot
Folkrörelsen Nej till EU

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan

Uppdaterad:2013-12-12