Uttalande inför regeringskansliets EU-dagar  9-10 maj 

Satsa på en öppen EU-debatt!

EU-förespråkarna är rädda för en öppen EU-debatt!
Runt om i landet hålls arrangemang med anledning av Europaveckan. Flertalet arrangemang håller en officiell men positiv neutralitet till EU. Men ”neutral” EU-upplysning är ofta inget annat än förtäckt EU-propaganda. Läs mer

Visa av bakslaget i EMU-omröstningen 2003 skyr EU-förespråkarna en öppen generaldebatt om för och nackdelar med EU-medlemskapet. EU2004-kommittén, vars uppgift var att få till stånd diskussioner om förslaget till ny EU-grundlag, har bytt namn till Kommittén för EU-debatt. En konsult som denna kommitté bjudit in till ett projektledarmöte nyligen påpekade att för att det skall bli en debatt måste EU-frågan ”polariseras” så att ståndpunkter för eller emot EU blir tydliga. Men några verkliga debatter mellan EU-vänner och EU-motståndare vågar man sig inte på. Istället går merparten av de pengar man fördelar till helt ofarlig EU-upplysning.

EU-konstitutionen bannlyst i riksdagsvalet!

Inför riksdagsvalet i höst verkar EU-frågorna vara bannlysta i den offentliga debatten. Men faktum är att en nyvald riksdag kan komma att godkänna förslaget till EU-konstitution, eventuellt, under 2007. Starka intressen vill på nytt starta om EU-konstitutionens ratificeringsprocess, trots de kraftfulla nej-resultaten i folkomröstningarna i Frankrike och Holland.

Tjänstedirektivet hotar den nordiska modellen

I EU-parlamentet har tjänstedirektivet godkänts genom en kompromiss. (s) - politikerna i parlamentet lovar att den svenska modellen är räddad. Men fakta är, trots att kollektivavtalen formellt får finnas kvar, så kan arbetskraft från låglöneländer tvingas arbeta för lägsta lönenivå, vilket sätter press på genomsnittslönerna. Lönedumping för att tala i klarspråk.  Arbetsrätten påstås också vara räddad, men detta gäller inte svensk arbetsrätt utan EU:s. Mycket i tjänstedirektivet är så oklart formulerat att viktiga frågor istället riskerar att komma avgöras i EU-domstolen. Detta är dock ingen neutral domstol utan har att döma enligt EU:s grundfördrag.

Satsa på en öppen EU-debatt

Folkrörelsen Nej till EU utmanar EU-förespråkarna på en landsomfattande debatt om EU. Vi tror på öppna kort i valrörelsen. EU-frågan är central, då allt mer av svensk lagstiftning egentligen handlar om ren och skär EU-anpassning.

Jan-Erik Gustafsson            Per Hernmar
Ordförande                         Styrelseledamot
Folkrörelsen Nej till EU        Folkrörelsen Nej till EU
08 7528550                        031 3306111

 

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan

Uppdaterad:2013-12-12