Pressmeddelande 2006-09-10 

Fyra EU-kritiker i (m), (fp) och (s) belönas

Nätverket Folkomrostning.nu  genomförde i juli en enkätundersökning bland kandidater till riksdagen (se pressmeddelande nedan). Av de 864 riksdagskandidater till hörande partierna m, fp och s besvarade endast 97 personer enkäten (endast 10 sossar). Av dessa var det bara 21st eller 2,5 procent som ansåg att Sverige bör genomföra en folkomröstning om den nya EU-grundlagen!!!

Av dessa 21 personer var det endast fyra riksdagskandidater från m, fp och s (se nedan) som samtidigt är för en folkomröstning om EU-grundlagen, skulle rösta nej till EU-grundlagen i folkomröstningen samt säger nej till att den svenska riksdagen lämnar över till EU att besluta om lagar där fängelse ingår i straffskalan.

Detta är skrämmande uppgifter över demokratins tillstånd i Sverige. Alla insatta personer vet att EU-frågorna kommer att spela en viktig roll under nästa mandatperiod. Bland annat kommer Sverige att vara ordförandeland hösten 2009. Men ingen diskuterar EU-frågorna i valrörelsen. I SvD 36-sidiga valbilaga 2006 nämns inte EU eller europeiska unionen på ett enda ställe.

För sitt mod att bryta mot den rådande partilinjen i m, fp och s tilldelar Folkrörelsen Nej till EU en gratisprenumeration på vår tidning Kritiska eu-fakta under resten av 2006 och hela 2007 till riksdagskandidaterna;

     Tony Andersson (m), Söråker, Västernorrlands län.
     Marko Huttunen (m), Landskrona, Skånes län västra
     Sigbritt Dahlberg (fp), Enköping, Uppsala län
     Julia Janiec (s), Malmö, Malmö kommun

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU

Bilagor (pdf)

 

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan

Uppdaterad:2013-12-12