Pressmeddelande 2006-09-14

EU-anpassningen är orsaken till dagens höga arbetslöshet!

Dagens höga arbetslöshet är ett av valets största debattämnen. Men varken (s)-regeringen eller den borgerliga alliansen har någon hållbar plan för att åter få full sysselsättning i Sverige.

Sedan 1991 har bekämpandet av arbetslösheten inte längre varit det viktigaste målet för regeringarnas politik. Det har istället varit att bekämpa inflationen. Denna ändring var ett led i Sveriges EU-anpassning inför de kommande ansökningsförhandlingarna.

Sedan flera år är inflationen rekordlåg i Sverige. Men det sker till priset av att vi har massarbetslöshet i landet.

Man kan nämligen inte ha låg och inflation och låg arbetslöshet i ett land på samma gång. Det finns ett nationalekonomiskt begrepp för detta – Philipskurvan.

När arbetslösheten sjunker kan det istället bli brist på arbetskraft. Detta gör att lönerna stiger. Folk får mer att köpa för, vilket driver upp priserna och därmed inflationen.

När både regering och den numera självstyrande riksbanken har som mål att hålla nere inflationen innebär det att man höjer räntan så fort inflationen stiger något. Därmed blir det dyrare att handla, folk köper mindre, produktionen minskar, arbetslösheten ökar. Det är just den situationen som råder i dagens Sverige.

Så länge regering och riksbank bara accepterar en inflation mellan 1- 3% så kommer vi att ha kvar dagens höga nivå på arbetslösheten.

Det är hög tid att Sverige slutar att anpassa sig efter EU och börjar föra en självständig ekonomisk politik där bekämpandet av arbetslösheten åter igen sätts i främsta rummet. Annars får vi behålla massarbetslösheten i landet – oavsett vilken regering som blir vald på söndag den 17 september!

Jan-Erik Gustafsson 
Ordförande 
Folkrörelsen Nej till EU
08 752 8550  
Thomas Erixzon
Ledamot
Folkrörelsen Nej till EU
0380 197 63

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan

Uppdaterad:2013-12-12