Pressmeddelande  2007-04-19

På söndag genomförs första omgången av franska presidentvalet. Den tidigare statsministern Göran Persson, EU-minister Cecilia Malmström, EU:s ordförande Angela Merkel och flera andra har upprepade gånger sagt presidentvalet i Frankrike är en ödesfråga för om den av de franska och nederländska folken nedröstade konstitutionen skall uppstå likt Jesus ur sin grav.

Svensk press har hittills inte gjort någon bredare analys hur de 12 kandidaterna ställer sig till EU-konstitutionen. Jag bifogar för fritt utnyttjande den text som under nästa vecka kommer att publiceras Folkrörelsens tidning Kritiska EU-fakta.

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU
08 752 8550
 

Fransk borgmästare kräver att Frankrike lämnar EU i presidentvalet

Valet till president i Frankrike senare i vår bedöms av EU-etablissemanget både i Sverige och Europa vara avgörande för vad som händer med konstitutionen. Till Le Monde sade Angela Merkel  14 januari att ”Frankrike har ett intresse av att frågan rör på sig... Vi kommer inte kunna leva i detta Europa om vi inte lyckas från det franska presidentvalet fram till slutet av 2008 finna en lösning på hur konstitutionen ska hanteras”. Vi det svenska officiella firande av 50 år med Romfördraget på Hotell Rival i Stockholm 23 mars uttryckte EU-minister Cecilia Malmström en stor förväntan att presidentvalsomgångarna 22 april och 6 maj samt valet till nationalförsamlingen 10 juni skall bryta det nuvarande dödläget. Men det är mest sannolikt att de franska valen varken löser Frankrikes politiska och ekonomiska problem eller EU:s konstitutionskris.

För att få ställa upp i franska president valet måste kandidaten få stöd av minst 500 av Frankrikes ca 36 000 borgmästare. Detta är lättare sagt än gjort då allt fler borgmästare i de många kommunerna vägrar stödja kandidater som i handling mellan valen försämrat villkoren för kommunal verksamhet.

När tiden för att samla in namnteckningarna gick ut i mitten av mars hade 12 kandidater fått in de nödvändiga namnen; Jean-Marie Le Pen (Nationella fronten), Nicolas Sarkozy (UMP), Philippe de Villier (Rörelsen för Frankrike), Francois Bayrou (UDF), Frédéreic Nihous (CPNT), Dominique Voynet (De gröna), Ségolène Royal (socialistpartiet), Gerard Schivardi (Lanserad av ett antal borgmästare), Marie-Geroge Buffet (kommunistpartiet), José Bové (Hela världen rörelsen), Olivier Besancenot (LCR) samt Arlette Laguiller (Lutte Ouvrier). Av dessa är de fyra första borgerliga kandidater, Nihous och Voynes  med rötter i miljö- och naturskyddsrörelsen samt övriga kända för att ha en mer eller mindre socialistisk framtoning.

Som opinionsundersökningarna ser ut idag så har bara Sarkozy, Royal, Bayrou med Le Pen som outsider möjlighet att nå andra valomgången. De två huvudpersonerna i första valomgången är Nicolas Sarkozy från efterföljaren till Gaullistpartiet UMP och socialistpartiets kandidat Ségolène Royal. Sarkozy är en varm EU- och USA-anhängare, som har uttalat sig för en minimumkonstitution för att lösa konstitutionskrisen. Men på senare tid för att anpassa sig till Angela Merkels ansträngningar för att få igenom förslag till toppmötet i juni har han börjat talat om en förenklad konstitution.  

Segolene Royal, som är sambo med socialistpartiets ordförande Francois Hollande, har till  Luxenburgs EU-minister J-C Junker sagt att ”jag är en övertygad europé. Det är nödvändigt med en konstitution som får institutionerna att fungera. Jag önskar att det franska folket på nytt går till en folkomröstning under 2009”. Hon förespråkar en ”vitaminserad” maximikonstitution till vilket hon vill ha ett socialt protokoll, som om hon glömt bort att det sociala protokollet redan finns inskrivit i artiklarna 209 och 224.

Bayrou är partiledare för ett vagt social-liberalt mittenparti på kristen grund. Han har en relativt fläckfri bakgrund, vilket gör att han i ökande grad har attraherat en medelklass som reagerar mot Sarkozy’s och Royal’s arrogans. Bayrou har aldrig tvivlat på EU-projektet och vill ha en konstitution som är ”kort, kompakt, betydelsefull, solid och läsbar för alla” som ratificeras i en folkomröstning 2009.

De Villiers betecknar sig som en patriotisk fransman, som bl.a. reagerar mot att franska industrijobb försvinner ut landet. Han vill återinföra tullskydd. Han säger sig stå bakom grunderna i Romfördraget, men tar avstånd från Maastrichtfördraget, och säger att om han väljs till president, så kommer han att samla Europas regeringschefer för ”att arbeta fram ett Parisfördrag”, där EU-kommissionen har reducerats till ett ”administrativt sekretretariat” och där medlemsländerna har vetorätt.

För att vinna röster har Sarkozy i många frågor som lag och ordning, och invandring lagt sig nära den högerextreme kandidaten Le Pen, som vid förra valet chockade Frankrike genom att gå till andra valomgången genom att slå socialisten Lionel Jospin. Men ingen av huvudkandidaterna vågar räkna ut honom även denna gång. Han gisslar övriga kandidater genom att säga att han är den ende nu levande parlamentarikern som sade nej till Romfördraget, han säger nej till Maastrichtfördraget och EU-konstitutionen, men har inte uttryckligt krävt att Frankrike skall lämna EU med honom som president.

Voynet vann sin kandidatur knappt i en intern strid, och har inte uttalat sig emot varken EU eller EU-konstitutionen. Nihous representerar ett mindre parti som slår vakt om fransk jakt, natur och landsbygd. Partiet säger sig vilja slå vakt om franska traditioner, säger nej till ett Europa av teknokrater och vill bygga ett Europa som respekterar skillnader samt försvarar folkomröstningsresultatet 2005.

Det franska vänsternej-blocket inför konstitutionsomröstningen 29 maj 2005 har inte kunnat enas om en gemensam kandidat. ”Extremtroskisten” Arlette Laguiller var först med att deklarera att hon skulle kandidera. När franska vänsterpartiet (PCF) skulle utse kandidat i december utbröt interna strider efter att huvudkandidaten och partiordföranden Marie-George Buffet vägrat att uttala sig för att bryta med EU. Ett tag lanserades EU-parlamentarikern Francis Wurtz som kompromisskandidat, men slutligen valdes Buffet till kandidat, dock till priset av att flera personer lämnade partistyrelsen. Inte heller LCR:s (motsvarigheten till socialistiska partiet) kandidat postiljonen Olivier Besancenot har antytt att det är nödvändigt att lämna EU för att återupprätta den nationella demokratin. Till denna ”Arena-vänster” skall läggas den välkände bondeledaren och globalisten José Bové som ställer upp som opolitisk kandidat (deltog i Östersundsmötet under det svenska ordförandeskapet 2001). Bové sprider dock illusioner om att det går att förändra EU inifrån, och att det inte kommer på tal att bryta med EU. Tvärtom sa han 13 februari att det gäller att dra nytta av EU-parlamentsvalet 2009 genom att till dess ha arbetat fram ett nytt konstitutionsförslag som då kan underställas väljarna.

Av nej-sidans vänsterkandidater är det bara Gerard Schivardi, som har lanserats av borgmästare i ett antal mindre kommuner, som säger nej till Maastrichtavtalet och som kräver att Frankrike skall lämna EU. Schivardi har tidigare varit fullmäktigeledamot för socialistpartiet i departementet/länet Aude, och är nu borgmästare i den lilla kommunen Mailhac i ett av södra Frankrikes vindistrikt.

En växande kommitté med fler än 300 borgmästare från Frankrikes många små kommuner understödjer Schivardi’s kampanj. Dessutom stöds Schivaridi’s kampanj av den ytterligare en trotskistisk gruppering i fransk politik, det franska arbetarpartiet (Parti Travailleur). I ett uttalande skriver kommittén att den stöder Schivardi’s kampanj ;

  • till försvar för Frankrikes 36 000 kommuner som nu hotas av kommunsammanslagningar,

  • till försvar och återerövring av den offentliga sektorn på lokal nivå,

  • till försvar av Frankrike som en sekulär republik

  • för att Frankrike skall lämna Europeiska unionen.

Ett stort antal franska borgmästare radikaliserades under folkomröstning om EU-konstitutionen, när de redan med gällande EU-fördrag och EU-direktiv såg hur deras kommuner drabbats av

postnedläggningar, försämrad offentlig service, privatiserat skolsystem, industrinedläggningar etc. Detta har ställt till en del problem för andra kandidater. Schivardi har deklarerat att om socialistpartiets presidentkandidat Ségolène Royal klart och tydligt förklarar att hon vill upphäva Maastrichtavtalet, så kommer han dra tillbaka sin kandidatur.

Det franska EU- och mediaetablissemanget vet att mycket står på spel för dem i presidentvalet. EU-politiken skall inte synas allt för mycket. Det speglas också i tillgången till media, där EU-vänliga politker gynnas. Enligt statistik från den franska mediamyndigheten CSA för perioden 2 december till 16 februari var Schicardi’s mediautrymme 11 minuter och Nihous 40 minuter. Detta kan jämföras med 21 timmar för Sarkozy, 18 timmar för Royal, 8 timmar för Bayrou, 6timmar för Le Pen, 4 timmar 20 minuer för både Voynet och Buffon, 4 timmar och 10 minuter för de Villiers, 2 timmar och 45 minuter för Besancenot, samt 2 timmar för Bové och Laguiller.

Representanter för de stora partierna har dessutom hotat borgmästare med indragna statsstöd om de skrev under för EU-motståndaren Schivardi’s kandidatur. Efter att han som nr fem i ordningen fått ihop de tillräckliga namnteckningarna har därefter den officiella nationella borgmästarföreningen lögnaktigt anklagat honom för att driva en kampanj i deras namn. Men den tilltänkta effekten har blivit den motsatta. Allt fler av de lokala små borgmästarna uppmanar sina kommunbor till röstning på Schivardi. Även om dessa borgmästare och kommunbor inte representerar de befolkningsrika kommunerna är det ändå ett tecken på ett framväxande folkligt och demokratiskt solitt EU-motstånd i Frankrike.

Jan-Erik Gustafsson

Schivardi’s kandidatur går att följa på  hemsidan www.schivardi2007.com

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan