PRESSMEDDELANDE 2007-08-10


Alliansregeringens angrepp på den svenska demokratin och den nationella självbestämmanderätten fortsätter med ständigt nya utspel

Vid EU-toppmötet midsommarhelgen lade sig statsminister Fredrik Reinfeldt platt för Angela Merkel och EU och accepterade ramarna för EU-grundlagen, som med några mindre ändringar har samma innehåll som den EU-konstitution som ratades av de franska och nederländska folken. Detta skedde under största möjliga hemlighetsmakeri och utan offentlig debatt i Sverige. Inte ens riksdagsledamöterna i EU-nämnden fick efter toppmöte en saklig redogörelse, då den svenska regeringens svek under toppmötet doldes under rubriken ”Övriga frågor”.

Regeringen Persson tillsatte en statlig utredning som motiverades med att EG-rätten och EU-samarbetet skulle göra det svårare att upprätthålla de unika svenska  grundlagarna om tryck- och yttrandefrihet. Utredaren skulle undersöka om det gick att ha en lag för alla medier. Utredarna konstaterade dock att det finns inga skäl att Sverige måste ha en med övriga EU-länder harmoniserande lagstiftning. Trots detta klara besked har alliansregeringen hittills inte lagt ned den av Perssonregeringen beställda utredningen. Detta har fått 33 kända publicister, akademiker, fackordföranden och kulturpersonligheter att skriva ett upprop som kräver att tryckfriheten skall utvecklas, och inte avvecklas.

Och i veckan har EU-minister Cecilia Malmström gjort ett vilseledande utspel om att svenska folket på nytt bör folkomrösta om EMU (om eventuellt byte av Krona mot Euro) under 2010. Detta kommer från en minister i ett parti, som ingår i en regering som inte vill respektera folkomröstningsresultatet och som inte begärde ett svenskt bindande undantag inför toppmötet i Berlin. Alla insatta vet att godkänns EU-grundlagen i riksdagen och EU-grundlagen drivs igenom, så blir EMU automatiskt bindande för Sverige och folkomröstningsresultatet upphävt.

I Sverige Radios nyhetsmorgon så påpekade EU-parlamentarikern Jens Holm det självklara i en debatt med Malmströms EU-torped Birgitta Ohlsson, nämligen att i stället för att förvilla svenska folket med krav på en ny folkomröstningen om euron så borde regeringen utlysa en folkomröstning om EU-grundlagen som behandlas i den nu pågående regeringskonferensen.

Regeringen gör nu allt för att innehållet i EU-grundlagen inte skall diskuteras offentligt, så att en riksdag som inte är representativ för vad svenska folket tycker i EU-frågor  svikligen under senhösten skall kunna rösta igenom EU-grundlagen. Detta är inte demokrati utan manipulation, som Birgitta Ohlsson i en replik till Holm försvarade med ”Moget ledarskap  av Mona Sahlin gör att det finns en väldigt stark riksdagsmajoritet mot en folkomröstning.”

Folkrörelsen Nej till EU säger till att alliansregeringen och riksdagsmajoriteten säljer ut vår nationella självbestämmanderätt och våra grundlagar.

Vi uppmanar organisationslivet, publicister, debattörer och enskilda att kräva en folkomröstning om EU-grundlagen, se www.folkomrostning.nu

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande
Folkrörelsen Nej till EU
08 752 8550

Se tidigare pressmeddelanden
 

Tillbaka eller Startsidan